Bayram Han Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XVI. yüzyıl Çağatay edebiyatı divan şairlerinden. Bayram Han, Karakoyunlu Türkmenlerinden Baharlu kabilesine bağlı meşhur reis Ali Şeker Bey’in torunlarındandır. Babası Seyf Ali Beg’dir. Hemedan ve civarında yerleşen Karakoyunlular, Akkoyunluları zamanında...

Kamran Mirza Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XVI. yüzyıl Çağatay edebiyatı divan şairlerinden. Hindistan’da Türk-Hint imparatorluğu kurucusu Babur’un ikinci oğlu ve Hümayun Şah’ın üvey kardeşi olan Kamran Han, 1509’da Kabil’de dünyaya geldi. 1554’te karısı ile yerleştiği Mekke’de, 1557’de vefat etti....

Muhammed Salih Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XVI. yüzyıl Çağatay edebiyatı divan şairlerinden. Timur devri emirlerinden olan Şah Melik’in torunu Harezm valisi olan Nur Said Beg’in oğludur. Hârizm’de dünyaya geldi. Árminius Vámbéry 1451-1455 yılları arasında doğmuş olabileceğini söyler.  Başlangıçta...

Ubeydullah Han Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XVI. yüzyıl Çağatay edebiyatı divan şairlerinden. Şeybaniler hanedanın dördüncü hükümdarıdır. Şeybani Han’ın küçük kardeşi olan Mahmud Han’ın oğludur. Gençliği amcası Şeybani Han’ın yanında geçti ve onunla birlikte pek çok sefere katıldı. Şeybani prensleri...

Şeybani Han Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XV. yüzyıl Çağatay edebiyatı divan şairlerinden. Maveraünnehr fatihi olarak anılan Şeybani Han’ın lakabı Ebu’l-feth, adı Muhammed, nisbesi ise Şeyban’a nisbetle Şeybani’dir. Özbek hanı olan Şeybani, Cengiz soyundan ve Cuci ulusundandır ve bununla övünür. Bazı...
Paylaş