Devletoğlu Yusuf Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XV. yüzyıl divan şairlerinden. Tam adı Yûsuf bin Hüseyin el-Kirmastî (Balıkesrî) olan şair, günümüzde Bursa ili sınırları içerisinde kalan Kemalpaşa’da (Kirmast) dünyaya gelmiştir. Yüzyılı birinci yarısında yaşayan Devletoğlu Yusuf, manzum ilim yolunda ilk...

Yazıcı Selahaddin Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XIV. yüzyıl divan şairlerinden. Asıl adı Sâlih’tir. Süleymân Efendi’nin oğludur (Hâcı Alî Âlî: vr. 497). Doğum yılı bilinmemektedir. 14. yüzyılın ikinci yarısı ile 15. yüzyılın başlarında yaşadığı kabul edilmektedir. Devrinin kültürünü temsil eden bilgili...

Müridi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmayan, eserlerinde kullandığı dil hususiyetlerine bakılacak olursa XIV. yüzyılın ikinci yarısında yaşadığı anlaşılan Aydınlı Müridi, Pend-i Rical adlı eseri ile İslami-dini kültürü halka yayan ilk eserlerden birini meydana...

Feriştehoğlu Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XV. yüzyıl fıkıh ve dilbilgini. Eserlerinin giriş bölümünde ismini “Abdülmecîd İbn-i Firişte İzzeddîn” şeklinde vermektedir. Asıl adı İzzüddin Abdüllatif’tir. Aydınoğulları zamanında Tire’de yaptırılmış olan Süleyman Şah medresesinde müderristi. Bu bölge...

Halil Oğlu Ali Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XIII. yüzyıl şairlerinden. Hayatı hakkında bilinenler Kıssa-i Yûsuf tercümesinde verdikleriyle sınırlıdır. F. Köprülü’ye göre Oğuz Türklerinden olan Halil Oğlu Ali, Ahmet Yesevi’nin izleyicilerindendir. Türk-İslam edebiyatının ilk şairlerinden biri olarak kabul...
Paylaş