Muradi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Divan şairi. Osmanlı sultanlarından Sultan III. Murad’ın mahlası. 1546’da Manisa’da dünyaya geldi. 1595’te İstanbul’da yaşama veda etti. Ayasofya’da bulunan türbede toprağa verildi. Sultan II. Selim’in oğludur. Babası Saruhan sancakbeyi iken dünyaya geldi....

Cinani Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Divan şairi. Doğum tarihi tam olarak bilinmeyen Cinani’nin Bursa’da doğduğu bilinmektedir. 1595’te Bursa’da hayatını kaybetti ve Hamzabey Mezarlığı’na gömüldü. Asıl adı Mustafa’dır. Mehmed adlı birinin oğludur. Şairin çeşitli kaynaklarda adı Cenani olarak...

Meyli Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Divan şairi. 1514’te Ankara’da doğdu. 1593’te İstanbul’da hayatını kaybetti. Asıl adı Bayramzade Zekeriya. İlköğrenimini Ankara’da yaptı. Daha sonra İstanbul’a geldi ve burada dönemin ünlü bilginlerinden ders aldı. Kanuni Sultan Süleyman’ın İran seferi...

Kabuli Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Divan şairi. Doğum tarihi kesin olmamakla beraber bir mısrasında Reh-i Mevlâda yetmiş yıl ömür sürmek sa’adetdür demesi en azından yetmiş yıl yaşadığını göstererek 1522 yılında doğduğu kabul edilebilir. Kütahya, Gediz’de dünyaya geldi. Hasan Çelebi,...

Muidi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Divan şairi. Doğum tarihi bilinmeyen Muidi’nin Üsküp, Kalkandelen’de dünyaya geldiği biliniyor. 1566’da vefat etmiştir. Asıl adı Mehmet’tir. Zenbilli Ali Çelebi’nin yardımcısı (muid) olduğu için Muidi mahlasını almıştır.  Koruyucusunun oğlu Fazıl Çelebi’nin de...
Paylaş