Konur Ertop Kimdir? Hayatı ve Eserleri

2 Nisan 1936’da İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne bir süre devam ettiyse de bitirmeden ayrıldı.   a dergisini çıkaranlar arasında yer aldı. Cumhuriyet...

Ahmet Şuayip Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri

HAYATI Yazar ve eleştirmen. 1879’da İstanbul’da dünyaya geldi. 1910’da zamanında müdahale edilemeyen bir apandisit yüzünden genç sayılabilecek yaşta yaşama veda etti. Ortaöğrenimini Fatih Rüştiyesi ve Vefa İdadisi’nde yapan Ahmet Şuayip, yükseköğrenimini Hukuk...

Hatiboğlu Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Divan şairi. 1387’de dünyaya geldi. Yaşamı üzerine bilinenler sınırlı. Köprülü, II. Murat döneminde yaşayan Mevlana Taveddin İbrahim olduğunu ileri sürüyor. Ferahname’de kendi üzerine verdiği bir iki bilgi de bu yargıyı doğruluyor. Germiyan mülkünü Honas...

Şeyh Rıza Efendi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Divan şairi. Şeyh Rıza Efendi, bazı kaynaklara göre İstanbul, Beşiktaş’ta, hayatı ile ilgili ayrıntılı bilgileri Menkıbetü’l-Evliyâiyye fî Ahvâl-i Rızâiyye adıyla kaleme alan Ömer Nüzhet Efendi ve Muallim Nâcî’göre ise Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde...

Leyla Saz Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Şair ve besteci. 1850’de İstanbul’da dünyaya geldi. 6 Aralık 1936’da İstanbul’da yaşama veda etti. Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verildi. Sultan Abdülmecit dönemi saray hekimlerinden Sakızlı İsmail Paşa’nın kızı. İstanbul şehreminlerinden Yusuf Razi Bel ile...

Ayni Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Şair ve yazar. 1766’da Antep’te dünyaya geldi. 1837’de İstanbul’da yaşama veda etti. Asıl adı Hasan Efendi. Antep’te kunduracılık yapan Ayni, 1780’deki Antep ayaklanmasında memleketini bırakarak Maraş, Elbistan ve Darende’de kaldıktan sonra 1790’da İstanbul’a...

Asaf Halet Çelebi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Şair ve yazar. 28 Aralık 1907’de İstanbul’da dünyaya geldi. 15 Ekin 1958’de İstanbul’da yaşama veda etti. Küplüce Mezarlığı’nda toprağa verildi. Asıl adı Ali Asaf. Dahiliye Nezareti şifre kalemi müdürü Mehmet Sait Hâlet Bey ile Beyza Hanım’ın oğlu. Sekiz yıl...

Erman Artun Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Folklor ve halk edebiyatı araştırmacısı. 1948 yılında Tekirdağ'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Tekirdağ'da tamamladı. Namık Kemal Lisesi'ni ve Edirne İlköğretmen Okulu'nu bitirdi. 1971'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı...

Oğuzhan Akay Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Günümüz şairlerinden. 4 Şubat 1955 günü Afyon'da dünyaya geldi. Ayten Hanım ile şair, yazar Abdullah Akay'ın oğlu. İlk ve orta öğrenimini Çorlu, Ankara ve Tatvan'da tamamladı. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Okulu...

Aşık Said Kimdir? Hayatı ve Eser Örnekleri

HAYATI XVIII. yüzyıl halk ozanlarından. Hayatı hakkında bilgimiz yoktur. I. Abdülhamid devrinin sonu ile III. Selim devrinin başlarında sadarette bulunan Yusuf Ziya Paşa’nın Avusturyalıları yenmesi münasebeti ile söylediği destanından hareketle yaşadığı yüzyılı...

Epigraflar

Orhan Asena Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Oyun yazarı. 7 Ocak 1922'de Diyarbakır'da...

Elif Naci Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Ressam, gazeteci ve yazar. 1898 yılında...

Asım Us

HAYATI Gazeteci-yazar. 1884’te Manisa’ya bağlı...

Necati Tosuner Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Öykü yazarı. 18 Haziran 1944’de Ankara’da...
Paylaş