HAYATI

Toplumbilimci ve araştırmacı-yazar. 1891’de İstanbul’da dünyaya geldi. 1939’da Berlin’de yaşama veda etti. Cenazesi İstanbul’da getirildi ve burada toprağa verildi. Ortaöğrenimini Galatasaray Lisesi’nde tamamlayan Mehmet İzzet, 1911’de Maarif Nezareti (Eğitim Bakanlığı) tarafından gönderildiği Paris’te, Sorbonne Üniversitesi’nde felsefe öğrenimi gördü. Yurda döndükten sonra Mülkiye ve Tıp Fakültesi’nde Fransızca dersini okuttu. 1920’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde felsefe hocalığı yapmaya başladı. 1924’te profesör oldu. 1927’de hem yakalandığı hastalığın tedavisi hem de Berlin’de bulunan Türk öğrencileri denetlemek için Almanya’ya gitti. Yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak burada hayatını kaybetti.

Sosyolojide Ziya Gökalp’ten sonra, aramızda asil bir hatıra bırakarak kaybolan Mehmet İzzet, kendisinden beklenen büyük eseri vermeye vakit bulamadı. Ondan, Milliyet Nazariyeleri ve Milli Hayat, Yeni İçtimaiyat Dersleri adlı telif eserler, Ameli Ahlak Mebadisi, Nazari Ahlak, Felsefe Tarihi gibi tercümeler ve pek çok dergide yayımlanmış olan dağınık bir vaziyette makaleler kaldı.

ESERLERİ
  • Yeni İçtimaiyat Dersleri (1926)
  • Amelî Ahlâk Mebadîsi
  • Milliyet Nazariyeleri
  • Felsefe Tarihi (Almancadan çeviri).

KAYNAKÇA: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. II, 1968), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009), Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul 1966, II, 718-728; Mahmut Coşkun Değirmencioğlu, Mehmet İzzet, Ankara 1987; a.mlf., Mehmet İzzet (1891-1930) ve Ulusalcı Sosyal Felsefesi, Ankara 2002, s. 11-26; Ziya Somar, “Ziya Gökalp’in İdealizmi ve Mehmet İzzet”, TK, III/36 (1965), s. 944-951.

Paylaş