HAYATI

23 Temmuz 1923’te Yemen, Sana’da dünyaya geldi. 5 Haziran 2008’de İstanbul’da hayatını kaybetti. Tam adı Arslan Turgut Kaynardağ’dır. Türkan Sultan Hanım ile Yarbay Ali Ruhi Bey’in oğludur. İlk ve orta öğrenimini Kastamonu’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. Aynı okulda “Spinoza’da Doğruluk Kavramı” başlıklı tez çalışması ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. Bir süre çevirmen olarak çalıştı. Kitapçılık yaptı. 1960-1965 yılları arasında kırk üç sayı yayımlanan Kitap Belleten dergisinin sahipliğini ve yöneticiliğini yaptı. 1957 yılından ölümüne kadar İstanbul Sahaflar Çarşısı’nda bulunan Elif Kitabevi’ni işletti.

Arslan Kaynardağ’ın bir röportaj olan ilk eseri 1942 yılında Son Dakika dergisinde çıktı. Daha sonra eserleri Akşam, Son Saat ve Cumhuriyet gazeteleri ile Yeni Ufuklar, Yığın, Kitap Belleten, Somut, Varlık, Cumhuriyet Kitap, Türk Dili, Türkiye Felsefe Kurumu Bülteni, Sanat Olayı ve Fikirler dergilerinde yer buldu. Şiirlerinden “Bir Horoz Öttü” M. C. Atasoy tarafından, “İstanbul Türküsü” ise R. Ayangil tarafından bestelendi. Yazar, Türkiye Felsefe Kurumu, PEN Yazarlar Derneği, BİLSAK ve İstanbul Sahaflar Derneği üyesi idi.

“Arslan Bey, bir kitap dostuydu; kitap-bilgi aracılığıyla insanlarla ilişki kuran bir insan, yaşamını ülkesini bilgiyle-düşünceyle aydınlatmaya adamış bir aydın. Kitapçılık yaptı, yalnızca para kazanmakla yetinmedi; kitaba gereksinmesi olanlara zamanını ve emeğini cömertçe sundu. Şiirler yazdı; duyarlığının sanatla nasıl buluşabildiğine dikkatimizi çekmeye çalıştı. Asıl mesleğini, felsefeciliğini hiçbir zaman ihmal etmedi; Türkiyedeki felsefe çalışmalarının gönüllü yazıcılığını yaptı. Kitaplarını şöyle bir karıştırıverin göreceksiniz… Sahi kimdir Aslan Kaynardağ? Sevecen bir dost, çalışmalarınızı yakından izleyen, dişe dokunur bir çalışmanızı okuduysa sizi kutlamayı bir görev sayan, yeni çalışmalarınız için özendirilmeye olan gereksinmenizi karşılayan bir dost… (Yusuf Çotuksöken)

ESERLERİ

ARAŞTIRMA-İNCELEME. Türkiye’ de Shakespeare, Shakespare’de Türkiye (1958), 1001 Bilmece (1960), Kitap Yılı Bibliyografyası (1974), Türkiye’de Yayınlar (1975), Halk Resminde ve Kartpostallarda Kurtuluş Resminde ve Kartpostallarda Kurtuluş Savaşı ve Atatürk (1981), Değişen Türkiye, Değişen Felsefe Dili ve Macit Gökberk (1983), Eğitim ve Yayın (1985), Felsefecilerle Söyleşiler (1986), Türk Düşüncesinde Dünden Bugüne Sokrates İlgisi (1989), Felsefeci Macit Gökberk’e Saygı (1991), Hilmi Ziya Ülken’in Düşünce Tarihi ile İlgili Çalışmaları (1992), Hilmi Ziya Ülken’in İslâm Düşüncesi ile İlgili Çalışmaları (1993), Atina’ya Felsefe Yolculuğu (1993), Biz ve Felsefenin Kurumlaşması (1994), Felsefeci Hasan Ali Yücel’in Üniversite Yılları (1997), Türkiye’de Hümanizm Düşüncesinin Ortaya Çıkışı ve Gelişmesi (1998), Türk Ortaöğretiminde Felsefe Dersinin Yeri (1998).

ŞİİR: Sevgiler de Gündemdedir (1980).

Paylaş