HAYATI

1 Eylül 1942 günü Ankara’da dünyaya geldi. 15 Nisan 2014’te İstanbul’da hayatını kaybetti. Tam adı Hasan Alpay Kabacalı olan yazar, bazı eserlerinde Mehmet Kasım ve Rıfkı Sabih imzalarını kullandı. 1960’ta Antalya Lisesi’ni bitirdikten sonra başladığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki eğitimini yarıda bıraktı. Bu esnada gazeteciliğe başladı. “Gerçekler Postası” gazetesinin on dört sayı sahipliğini ve yöneticiliğini; Ant, Milliyet Sanat ve Sanat Olayı dergilerinin yazı işleri müdürlükleri görevlerini yürüttü. Ant dergisinde yazı işleri müdürü iken hakkında otuz ayrı yazıdan davalar açıldı ve yine Ant dergisine yayımlanan bir yazısı sebebi ile dönemin cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’a hakaretten hakkında mahkumiyet kararı verildi.

Alpay Kabacalı’nın ilk yazısı 15 Ağustos 1956’da Varlık dergisinde yayımlandı. Daha sonra eserleri Cumhuriyet, Yeni Ortam, Milliyet Sanat, Varlık ve Bizim Gazete’de yer buldu. “Tanzimattan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi” ve “Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi” yayın kurullarında yer aldı. Tarihi araştırmalar ve çeşitli röportaj yazıları da hazırlayan Kabacalı, Yeni Ortam ve Cumhuriyet gazetelerinde “Sağcı Basın Ne Diyor” başlıklı köşesinde haftalık siyasi yazılar kaleme aldı. 1996’da TRT için beş bölümden oluşan “Rotatifler Dönerken Basının 50. Yılı” adlı programın yazarlığını ve danışmanlığını yaptı.

Türkiye Yazarlar Sendikası, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Edebiyatçılar Derneği ve Dil Derneği üyesi olan Alpay Kabacalı, “Türk Yayın Tarihi” adlı eseri ile 1980’de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Üzerine Araştırma Ödülü (ikincilik) ve “Türkiye’de Gençlik Hareketleri” adlı incelemesiyle 1992’de Altın Kitaplar Yayınları Altın Kitap Ödüllerinin sahibi oldu.

ESERLERİ

DERLEME: 1977 Yılında Sağcı Basın Ne Dedi? (1980), Talat Paşa’nın Anıları (1986), Türkçenin Sesi Fazıl Hüsnü Dağlarca (1987), Sekseninci Yaşında Nadir Nadi (1988), Turhan Selçuk (1989), Aziz Nesin (1990), Aşk Şiirleri Antolojisi (1991), Melih Cevdet Anday (1991), Matbuat Hatıralarım (Ahmet İhsan Tokgöz’ün, 1993), Rıfat Ilgaz (1993), Cevdet Kudret’e Saygı (1994), Adalet Ağaoğlu (1994), Bedrettin Tuncel’e Mektuplar (yay. haz., 1995), Aydınlanma Bilgesi: İlhan Selçuk (1996), Peride Celal (1996), Ege Kültüründen Damlalar (1997), Gül Yaprağın’ Döktü Bugün (1997), Sarı Defterdekiler (Yaşar Kemal’in Folklor Derlemeleri düzenlemesi, 1997), Vedat Günyol (1997), Fethi Naci (1998), Server Tanilli (1999), Şükran Kurdakul (2000), Semih Balcıoğlu (2001), Bedrettin Tuncel / Seçme Yazılar (2001), Cemal Paşa / Hatıralar (2001), Bilinmeyen Yaşamlarıyla Saraylılar (Nahit Sam Örik’in, 2002), İlhan Berk (2002), Ali Fuad Erden – Suriye Hatıraları (yay.haz. 2003), Tahsin Yücel (2003), Gülten Akın (2004), Vüs’at O. Bener (2005).

İNCELEME-ARAŞTIRMA: Türkiye’de Yazarın Kazancı (1981), Çeşitli Yönleriyle Neyzen Tevk (1987), Türk Yayın Tarihi (1987, Türk Kitap Tarihi adıyla 1989), Fıkralar Seçkisi (1988), Şair Eşref (1988), Bir İhtilalcinin Serüvenleri (1989), Türkiye’de Basın Sansürü (1990), Arap Çöllerinde Türkler (1990), Bütün Yönleriyle Nasreddin Hoca (1991), Tarihimizde Kürtler ve Ayaklanmaları (1991), Türkiye’de Gençlik Hareketleri (1992), Türkiye’de Siyasal Cinayetler (1993), Türk Basınında Demokrasi (1994), Gözyaşından Gülmeceye: Aziz Nesin (1995), Kültürümüzden İnsan Adaları (1995), Yakın Tarihimizde Büyük Dönemeçler (1995), Bir Destan Rüzgarı / Yaşar Kemal’in Yaşamöyküsü (1997), Türk Gezginlerin Gözüyle Yedi Deniz Beş Bucak (antoloji, 1998), Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Matbaa ve Basın Sanayii (1999), Türkiye’de Matbaa Basın ve Yayın (2000), İstanbul’un Tarihi (2003), Cumhuriyet Tarihi (2004).

Paylaş