HAYATI

Yazar. 1919 yılında İzmir’de dünyaya geldi. 18 Ekim 1987 günü İstanbul’da yaşama veda etti. Adnan Atilla imzasını da kullandı. Liseyi İzmir’de bitirdi. AÜ Hukuk Fakültesi’nden sonra çeşitli yerlerde yargıç olarak çalıştı. 1974’te emekli oldu. İlk yazısı 1935’te İzmir’de Anadolu gazetesinde çıktı. İzmir’de yayımlanan Halkın Sesi, Akın, Anadolu ve Tekirdağ’da yayımlanan Yeni İnsan gazetelerinde yazdı.

ESERLERİ

Şiir:

  • Damlalar, (Nâzım Feyzi ve Saffet Tekin ile; Adnan Atilla takma adıyla) ?, 1935
  • Tekirdağ Tutkusu, İst.: Eko Mtb., 1977

İnceleme-Araştırma:

  • Tekirdağ ve Çevresi Basın Tarihi Hakkında Kısa Notlar, Tekirdağ: Halkevi, 1966
  • Namık Kemal’i 80. Ölüm Yıldönümünde Anıyoruz, (A. Oy ve M. Sümer ile) 1968
  • Trakya Basını, Tekirdağ: Halkevi, 1972

Derleme:

  • Nutuk’un (Söylevin) İçinden, (Atatürk’ün Nutuk’unda geçen kişi, kurum, kabineler vb sözlüğü) İst.: Yüce, 1981

Sadeleştirme:

  • Şeriat Açısından Halifeliğin İçyüzü, (ilk adliye vekili Seyyid Bey’in TBMM’deki konuşması) Tekirdağ: Halkevi, 1969
  • Sanat ve Edebiyat, (haz. A. Tanrınınkulu, H. R. Gürpınar’ın yazılarından ve hakkında yazılanlardan derleme) Ank.: Oğlu, 1972

KAYNAKÇA: TDE Ansiklopedisi (c. VII, 1976-98), Aydın Oy / Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar (1995), TBE Ansiklopedisi (c. 2, 2001), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

Paylaş