HAYATI

1883 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 1959’da İstanbul’da hayatını kaybetti. Tam adı Ziya Şakir Soku’dur.  Hüseyin Servet, M. Ziya, Hamid Nuri, Bahtiyar, Emekligil, Abdülmüheymin gibi imzalar da kullandı. Bursa, İstanbul ve Halep idadilerinde eğitim gördü. Bir süre hukuk fakültesinde okudu. Edebiyata lise yıllarında şiir ile başladı. İlk şiiri İrtika dergisinde yayımlandı. Daha sonra Terakki,  Musavver Fen ve Edep dergilerinde yazılar kaleme aldı. 1904-1908 yılları arasında Hanımlara Mahsus Gazete ile Çocuklara Mahsus Gazete’nin yöneticiliğini yaptı.

Ziya Şakir üyesi bulunduğu “Cemiyet-i İnkılabiye” adlı gizli bir derneğin Mecmua-ı İnkılap adlı dergisini kendi evinde bastı. Bu dergide kaleme almış olduğu yazılarını Abdülmüheymin imzası ile yayımladı. İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne girdi. 1908 yılında İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra İstibdat Faciaları, Aşk ve Vazife gibi hamasi oyunlar yazdı. Muhlis Sabahattin ve Suphi Nuri ile birlikte Gen Türk gazetesini çıkardı. Bu yazılarının ortaya çıkaracağı sonuçlardan çekinerek Mısır’a kaçtı. İstanbul’a döndükten sonra tutuklandı ve Sinop’a sürgün edildi. Daha sonra bağışlandı ve bir süre Hak gazetesinde yazdı. Gönüllü olarak Balkan Savaşları’na katıldı. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Bursa’da Ertuğrul gazetesini çıkardı. Milli Mücadele’ye katılmak üzere Ankara’ya gitti. Cumhuriyet ilan edildikten sonra İstanbul’a döndü ve Tekel İdaresi’nde çalıştı. 1928 yılından itibaren Son Posta, Yeni Gün, Tan, Son Telgraf, İkdam, Kitap, Köroğlu ve Vatan’da yüz kırk kadar eseri tefrika edildi. Bu eserlerden bazıları kitap olarak yayımlandı.

Mısır’da ikamet ettiği yıllarda sinema ile de ilgilenen Ziya Şakir, senaryo yazarlığı da yaptı. Aynı adlı romanından uyarladığı “Allah’ın Cenneti” senaryosu 1939 yılında Muhsin Ertuğrul tarafından filme alındı.

ESERLERİ

ROMAN: Allah’ın Cenneti (1940), Aşk Hasreti (1943), Macera Peşinde (1943), Yere Batan Cinayeti (1943), Şark Yıldızı Selma (1944), Kiralık Kalp (1944), Sadullah Ağa (1944), Asrî Bakireler (1945), Beyaz Kelebek (1945), Bir Tangonun Romanı (1945), Büyük Macera (1945), İhanetin Cezası (1945).

ARAŞTIRMA-DERLEME: Kerbelânın İntikamı: Türk Kahramanı Ebâ Müslim (1933), Atatürk: Doğumundan, Cumhuriyetin On Beşinci Yıldönümüne Kadar (1938), Mezhebler Tarihi: Şiilik-Sünnilik-Alevilik-Kızılbaşlık Ne Demektir ve Nasıl Çıktı? (1938), İsmet İnönü’nün Hayatı (1939), Nasreddin Hoca’nın Hayatı ve Hikâyeleri (1939), Kerbelâ Vak’ası (1942), Yakın Tarihin Üç Büyük Adamı: Talât, Enver, Cemal Paşalar (1943), Hazreti Muhammed: Hususi, İçtimai ve İlmi Hayatı (1943), Battal Gazi (1943), Çırağan Sarayında 28 Sene: Beşinci Muradın Hayatı (1943), Hazreti Mevlâna (1943), İkinci Sultan Hamid: Şahsiyeti ve Hususiyetleri (1943), Selçuk Sarayında Ömer Hayyam’ın Hayat ve Maceraları (1943), Bektaşi Nefes ve Mersiyeleri (1943), Sultan Hamid ve Mikado (1943), Sultan Hamid’in Son Günleri (1943), Yarım Asır Evvel Bizi İda-re Edenler (1943), Timurlenk ve Üç Boz Atlı (1943), 1914 Cihan Harbine Nasıl Girdik? (1943), 1914-1948 Cihan Harbini Nasıl İdare Ettik? (1944), Osmanlı Saraylarında Cinci Hoca (1944), Dâvud ile Bat Şeva (1944), Osmanlı İmparatorluğu’nda Maktul Vezirler (1944), Tarihten Korkmayanlar (1944), Yusuf ile Züleyha (1944), Sultan Hamid’in Gizli Siyaseti (1945), Nuri Demirağ Kimdir? (1947), Hz. Ali ve Öğütleri (1950), Osmanlı İmparatorluğu’nun İlk Türk Şeyhülİslâmı Molla Fenâri (1951), Celâl Bayar: Hayatı ve Eserleri (1952), Büyük Türk Kahramanı Seyyid Battal Gazi’nin Efsanevi Maceraları (1953), Fatih Sultan Mehmet (1953), Türkiye Cumhurbaşkanı Celâl Bayar’ın Yunanistan Seyahat Hatıraları (1953), Türkiye Cumhurbaşkanı Celâl Bayar’ın Yugoslavya Seyahat Hatıraları (1953), Büyük Türk İnkılabı (1956), Tanzimat Devrinden Sonra Osmanlı Nizam Ordusu Tarihi (1957), Mahmut Şevket Paşa (1957), Hazreti Hatice (1958), Hazreti Fatıma (1958), Hazreti Hamza (1958), Haliç ve Eyüp Sultan (1959).

Paylaş