HAYATI

Şair ve sanat tarihçisi. 15 Ekim 1901’de Dedeağaç’a bağlı Ferecik’te dünyaya geldi. 22 Ocak 1964’te İstanbul’da yaşama veda etti. Rumeli Hisarı Mezarlığı’nda toprağa verildi. Asıl adı Süleyman Rıfkı COŞKUNMERİÇ olan yazar, bazı yapıtlarını kaleme alırken “Melûl” mahlasını kullandı. Saatçi Ferecekli Hafız Mehmet Ali Efendi’nin oğludur.

Rıfkı Melül Meriç, 1917’de idadi öğrenimden sonra girdiği Tıp Fakültesi’nden ayrılarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde öğrenim görmeye başladı. Bu okuldan 1922’de mezun oldu. Daha sonra İstanbul ve Anadolu’da pek çok lisede biyoloji, mantık, Türkçe ve edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Osmanlı Türkçesi ve grameri, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde de dini metinler, Türk İslam süsleme sanatı tarihi derslerini okuttu 1951’de Güzel Sanatlar Akademisi’nde Türk sanatı dersini vermeye başladı. 1939-44 arasında Türk Tarih Kurumu İstanbul Bölgesi kitabeleri derleme başkanlığında bulundu. . İstanbul Fetih Derneği ve İstanbul Enstitüsü, İslam İlimleri Enstitüsü, İlahiyat Fakültesi Türk-İslam Sanatları Enstitüsü, Eski Eserleri Koruma Cemiyeti gibi çeşitli kurumlarda başkan, genel sekreter ve üye olarak görev aldı.

Rıfkı Melül Meriç, Şebap, Düşünce, Servet-i Fünun, Yarın, Hayat ve Mihrap gibi dergilerde şiirleri yayımlanan Meriç daha çok rubaileri ile tanındı. Meriç, geleneksel biçimlerle kaleme aldığı şiirlerinin yanı sıra Türk süsleme sanatı ile ilgili yazı ve incelemeleri ile de adından söz ettirdi.

ESERLERİ

Şiir:

  • İnkıraz, Ank.: Hâkimiyet-i Milliye Mtb., 1928
  • Rubaiyyat-ı Melûl, İst.: Milli Mecmua B., 1951

Araştırma-İnceleme:

  • Akşehir Türbe ve Mezarları, Fas. I, (Türkiyat Mecmuası’ndan ayrı bas.), İst., 1936
  • Türk Tezyini San’atları ve Son Üstadlardan Altısı, İst.: Güzel Sanatlar Akademisi, 1937
  • Türk Nakış San’atı Tarihi Araştırmaları: I Vesikalar, Ank.: AÜ İlahiyat Fak. Türk ve İslam Sanatları Tarihi Ens., 1953
  • Türk Cilt San’atı Tarihi Araştırmaları: I Vesikalar, Ank.: AÜ İlahiyat Fak. Türk ve İslam Sanatları Tarihi Ens., 1954
  • Bayezid Camii Mimarları, İkinci Sultan Bayezid Zamanı Binaları, Mimarları ve Sanatkârları, 1959.

KAYNAKÇA: İbnülemin, Şairler, III, 1493-1495; H. Z. Ülken, “Rıfkı Melûl Meriç”, İlahiyat Fak. Dergisi, XII (1964); F. K. Timurtaş, “Rıfkı Melûl Meriç İçin”, Hisar, (Şubat 1964) s. 18-19; A. Uçman-M. Kutlu, “Meriç, Rıfkı Melûl”, TDEA, VI, 270-271.

Paylaş