HAYATI

XVIII. yüzyıl halk ozanlarından. Hayatı hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur. İki koşmasında 1721-1723 yıllarının geçmesine bakılarak XVIII. Yüzyılda yaşadığı ve yüzyılın başından bu yana şiir söylediğini tahmin edebiliriz.

ESER ÖRNEKLERİ
KOŞMALAR

KOŞMA I

Dilberâ, kâmiller etsin midhatin
Cebîninde bî-behâne kaşların
Ferman eyle her ne ise hizmetin
Salsun beni Hindistan’a kaşların

Nâr-ı aşkın yaktı bağrım pişirdi
Nicesinin aklın aldı şaşırdı
Gör, âlemi birbirine düşürdü
Verdi kendin dâsitâne kaşların

Kıymetin bilinsen sürersin demin
Dilerim solmasun rûyunla femin
Olaydı senin de mührün, hâtemin
Hükmederdi Süleyman’a kaşların

Aşkın eyler beni akıbet berbâd
Şîrin, deyu deldi dağları Ferhâd
Mislin var diyenler eylesin isbat
Gelmemiştir bu cihâna kaşların

Medhindir ettiğim sen dâd eyleme
Bin gün âh edersem âzâd eyleme
Kendine hasredip mezâd eyleme
Sebeb olur yüz bin kana kaşların

Bir gedâyım, Kıymetî’yim payına
Siynem siper gamzelerin yayına
Bin yüz otuz beşte mevlid ayına
Târih oldu her divâna kaşların

KOŞMA II

Dilberâ, yolunda çok derd-mendim
Eyle aşikâre hemen, kiminsin
Geşt ettim cihanı ey bî-menendim
Söyle, hey kaşları keman, kiminsin

Ezelî sever idi seni canım
Cemâlin gördükçe artar figanım
Beni Mecnûn eyledin sen sultânım
Aman derim sana, aman, kiminsin

Hayâlin incedir, kametin bâlâ
Bakmağa doyulmaz gözlerin elâ
Ruhlerin al aldır, leblerim hamrâ
Hokka-dehân, tutî-lisan, kiminsin

İlâhım saklasın hatâdan cismim
Bin yüz otuz üçte yazıldı resmin
Ebced hesâbi’yle doksan(i)ki ismin
Kâmile güç değil, asan, kiminsin

Şah mısın, peri mi, melek mi aslın
Şimdiki bu gözler görmedi mislin
Kıymetî eylesin bir zaman faslın
Söyle ey Yûsüf’e akran, kiminsin

KAYNAKÇA: Köprülü, M. Fuad (2004). Saz Şairleri I-V. Ankara: Akçağ Yay. 380.

Paylaş