Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/turkede/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5079
Karaoğlan Kimdir? Hayatı ve Eserleri | Türk Edebiyatçılar İnternet Ansiklopedisi
HAYATI

XVI. yüzyıl halk şairlerinden. Hayatı hakkında fazla bilgimiz yok. Birkaç müspet tarihi kayda göre XVI. yüzyılın yarısında, hatta daha önce Karaoğlan ya da Karacaoğlan adlı bir şairin yaşadığı ve türkülerinin halk arasında çok yaygın olduğu anlaşılmaktadır. Elimizde bulunan bazı eski mecmualarda, XVI. yüzyıl eserleri arasında Karacaoğlan mahlaslı birkaç şiir de görmekteyiz ki bu duruma göre Karacaoğlan’dan yüzyıl kadar önce bir başka Karacaoğlan’ın yaşadığı sanılmaktadır. Biz bu şahsiyeti, daha sonraki büyük adaşından ayırmak üzere Karaoğlan adı ile anmaktayız.

ESERLERİ

Karaoğlan’ın şiirlerine dönemin bazı mecmualarında rastlanmaktadır.

ESER ÖRNEKLERİ

ŞİİRLERİ

I

Ayrılığın firkatinde
Dağ iniler taş iniler
Ah ettikçe şu gözümden
Kan dökülür yaş iniler

Ayrılık olmaz beylerde
Bülbül zar eder bağlarda
Gök çimen ağlar dağlarda
Kurt iniler kuş iniler

Sevdam dalgalanıp taşar
Mevci gelir baştan aşar
Ahımdan dağlar od düşer
Kuru ağlar yaş iniler

Elden çıkan ele girmez
Giderse artık el ermez
Deli gönlüm ebsem olmaz
Yaz iniler kış iniler

Karac’oğlan ağlar gülmez
Bu dünya fanidir kalmaz
Başına gelmeyen bilmez
Bilmeyen de hoş iniler

II

Ela gözlü nazlı dilber
Ölürüm dönmenem senden
Bir canım var sana kurban
Veririm dönmemen senden

Aynasın koymuş dizine
Sürmeler çekmiş gözüne
Ağalar beyler yüzüne
Çıkarım dönmenem senden

Ulaşam yarın göçüne
Sarılam sırma saçına
Ağalar beyler içine
Çıkarım dönmenem senden

Ben bir aşık sen bir Urum
Zülüflerin purum purum
Deseler ki bin turuncum
Veririm dönmenem senden

Karac’oğlan kara bağlar
Aşk oduna ciğer dağlar
Alçak yüksek karlı dağlar
Aşarım dönmenem senden

Her nereye çıksam yârim görünür
Sen Murat dağının karısın gelin
Senin derdin beni abdal eyledi
Aslın melek amma hurisin gelin

Ben bir yar sevmişdim ünlü heybetli
Emsem yanakların şekerden tatlı
Çayırlı çimenli yeşillik otu
Başı mor sümbüllü korusun gelin

Karac’oğlan eydür beni ağlatma
Dertli sinem bıçağ ile doğratma
Kolum bağlı dost köyüne uğratma
Ben edna aşıkın yarısın gelin

KAYNAKÇA: Elçin, Şükrü ( 1988). Halk Edebiyatı Araştırmaları I. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. 13-30, Köprülü, Fuat (1962). Türk Saz Şairleri I-V. Ankara: Millî Kültür Yay.

Paylaş