HAYATI

Saz şairi. Yaşamı üzerine herhangi bir bilgi yok. Türkmen olduğu ve Bektaşiliğe bağlandığı biliniyor. Naci Kum, bir cönkte bulduğu Budala mahlaslı şiirlere dayanarak Kırıkkale’nin Hasan Dede köyünde ve II. Selim dönemlerinde yaşadığını öne sürmüştür. XVII. yüzyıl ozanlarından Sun’i de Şairname adlı şiirinde Budala’dan söz eder. İki ayrı Budala mı söz konusudur, yoksa Budala XVII. yüzyılda mı yaşamıştır? Bu konuda kesin bir sonuca varılamamıştır.

ESERLERİ

Kul Budala’nın şiirlerine bazı cönklerde rastlanır.

ESER ÖRNEKLERİ

ŞİİRLER

I

Muhammed Ali’ye selam gönderdi
Oturduğu postu pak etsin dedi
Mi’rac’dan indikte yine söyledi
Yediği lokmayı hak etsin dedi

Çalış oturduğum meydanı arıt
Doğru sür yolunu erkanı yürüt
Kimi talib olmuş kimisi mürid
Birin ötekine kat etsin dedi

Ayrılmam kırklardan düz ovası var
Onların üstümüzde duası var
Kırk katar devede bir mayası var
Onu da ileri çek etsin dedi

Kurbanlık koyunu sürüden seçme
Aç otur haricin südünü içme
Bozuk bir köprüye uğrayıp geçme
Bozuksa temeli yık etsin dedi

Talib olan rehberine gitmezse
Mürşidinin buyruğunu tutmazsa
Varıp Hak cem’ine meyil katmazsa
Yükü saman suya çök etsin dedi

Kul Budala’nın cehennemin ateşi
Rehbere bağlıdır talibin başı
Hile ile yola gitse bir kişi
Onu cehenneme tık etsin dedi

II

Hak nefesin inkar eyleyen talib
İblis’tir bu cem’den sürülsün gitsin
Hakk’ın divanından yüzü karadır
Esfeldir defteri dürülsün dedi

Yok ise kalbinde mahabbet sevi
Yıkıktır kalbinde Allah’ın evi
Özünden haberi olmayan devi
Salıver yabana yorulsun gitsin

Yalınız kafeste sakla bir kuşu
Kiminle söyleşir olmasa eşi
Günahın meydana koymayan kişi
Yüzünü eğsin de ırılsın gitsin

Canın cellada teslim etmeyen
Rehberin gittiği yola gitmeyen
Mürşidinin buyruğunu tutmayan
Çürüktür yuları kırılsın gitsin

Budala’m kudretin elidir elim
Hakk’a ıyan oldu bütün ahvalim
Biz olalım mazlum onlar da zalim
Ali divanına sürülsün gitsin

III

Bülbül oldum gülistanda şakırım
Gül dalında biten gül neme yetmez
Süleyman’ım kuş dilini okurum
Bana ta’lim olan dil neme yetmez

Aşk kitabına açtım okur yazarım
Hakk’a doğru açılmıştır nazarım
Neme gerek dağı taşı gezerim
Şol pirime giden yol neme yetmez

Derviş oldum pir eteğin tutarım
Hakk’a doğru çekilmiştir katarım
Baykuş gibi garip garip öterim
Issız viranede çul neme yetmez

Şu dünyanın n’olacağı malumdur
Bu ilmin aslını eren alimdir
Az yaşa çok yaşa sonu ölümdür
Eski hırka ile şal neme yetmez

Budala’m sırrına kimseler ermez
Tevekkül malını erteye koymaz
Kişi kısmetinden ziyade yemez
Bana kısmet olan mal neme yetmez

KAYNAKÇA: Kaya, Doğan (2009). Sivas Halk Şairleri. C. 1. Sivas: Sivas Valiliği 1000 Temel Eser Yay. 481.

 

Paylaş