HAYATI

XVIII. yüzyıl halk ozanlarından. Hayatı hakkında bilgimiz yoktur. I. Abdülhamid devrinin sonu ile III. Selim devrinin başlarında sadarette bulunan Yusuf Ziya Paşa’nın Avusturyalıları yenmesi münasebeti ile söylediği destanından hareketle yaşadığı yüzyılı çıkarabilmekteyiz. Bu destanın sonunda, “Okunsun duada Gazi Hamid Han” denildiğine bakılırsa, Aşık Said, 1789’da hayatta idi.

ESER ÖRNEKLERİ
DESTAN

Padişahım olsun kılıcın keskin
işitsin, Hünkârım, a’da da cengin
görmedim cihanda Vezir’in dengin
Urun şahbazlarım der, Yusuf Paşa

Gazaya fermanlar etti Zıllu’llah
Âlimler çağırır Narün-min-Allah
Cümle hazır olduk fi-sebilillah
Urun gazilerim der, Yusuf Paşa

Amana gel Nemçe, eyleme inat
gelen Yusuf Paşa, kahraman-sıfat
Avn-i Hakk ile bulamazsın necat
Urun yiğitlerim der, Yusuf Paşa

Haznedâr’ım alsun gönüllerim
Dîn uğruna fedâ cân ile serim
Bir gaza-yı ekber sizden isterim
Göreyim sizleri der, Yusuf Paşa

Yirmi dört gönüllü, Haznedar Ağa
Coşup ağlarım misâl-i derya
Beş yüz iç ağası cümlesi yaya
Urun gazilerim der, Yusuf Paşa

Altı yüz tüfenkçi binelli deli
Kargılı, mızraklı, tokmak tüfenkli
Kahraman sıfatlı, arslan yürekli
Urun şahbazlarım der, Yusuf Paşa

Ağalarım vardır derya misali
Hazır ol vaktine Nemçe Kralı
Devr-i zamanenin Rüstem-i Zâl’i
Geldim bak üstüne der, Yusuf Paşa

Gelmemiş cihana böyle bir vezir
Nemçe Kralın etmek ister esir
Bir elinde altın, birinde şimşir
Sizlerden isterim der, Yusuf Paşa

Sancağ-ı saadet gelip Vidin’e
Mehadiye, Temişvar’a, Budin’e
Nusret alemini dikti bu dîne
Zafer arzularım der Yusuf Paşa

Çerkeş Paşa hemen eyledi ferman
Dinî bir uğruna cümlemiz kurbân
Böylece düşmana oldular revân
Halka nidâ edip der Yusuf Paşa

Serasker Paşa’yı edince tâyin
Memiş Paşa’yı da eyledi muîn
Düşmanın kanından lâ’l oldu zemîn
Aferin der gaziler der Yusuf Paşa

Evvel İç Ağası yürüdü birden
Din uğruna geçti cân ile serden
Yusuf Paşa erdi tebdil geriden
Urunuz koçlarım der Yusuf Paşa

Kılıçlar parlayıp toplar atıldı
İki asker birbirine katıldı
Erişti bak nusret birden alındı
Şükür der Hak Yezdan’a Yusuf Paşa

Yeniçeri kullar(ı) atar tufengi
Görmedi cihanda kimse bu cengi
Her biri gazi aldı cifte çelengi
Gazanız mübarek der Yusuf Paşa

Kurdu cenk pazarı, halk oldu şadan
Semada melekler bu cenge hayran
Cennet kapısını açmıştır Rıdvan
Huriler bekleşir der Yusuf Paşa

Bozulup küffârın tedbiri şaştı
On dokuz bin küffâr kılıçtan geçti
Çoğu esir olup vâfiri kaçtı
Urun gazilerin der Yusuf Paşa

Bir gaza olmuştur Hakk’a merdane
Beş doğursun böyle doğuran ana
Zapt olundu cümle topla cephane
Müjde Padişahım der Yusuf Paşa

Yusuf Paşa sensin sahib-i umûr
Tedbirinde yoktur zerrede kusur
Gayretullah şimdi eyledi zuhur
Şükür hamdilillah der Yusuf Paşa

Şevketli padişah sûr eyle ferman
Mesrur ola dursun cümle cihan(ı)yân
okunsun duada Gazi Hamid Han
Gazisin Hünkarım der, Yusuf Paşa

Âşık Said eyle sıdk ile dua
Canını yolunda eyledi feda
Nice fütühatlar göstere Huda
Budur hep niyazım der, Yusuf Paşa

KAYNAKÇA: M. F. Köprülü, Türk Saz Şiiri

 

Paylaş