Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/turkede/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5079
Aşık Bağdadi Kimdir? Hayatı ve Eser Örnekleri | Türk Edebiyatçılar İnternet Ansiklopedisi
HAYATI

Saz şairi. Hayatı hakkında bilgimiz yoktur. Bağdatlı olduğu ya da uzun bir süre Bağdat’ta yaşadığı için Bağdadi mahlasını tercih ettiği tahmin edilebilir. “El bağlayıp divan durdum Şahım Sultam Selim’dir” dediğinde bakılırsa Topkapı Sarayı’na girdiği ve bir süre orada kaldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca bu durum Aşık Bağdadi’nin on sekizinci yüzyılın ikinci yarısında yaşayan saz şairlerinden biri olduğunu da gösterir.

ESER ÖRNEKLERİ

KOŞMALAR

KOŞMA I

Şükür, ben cennetin gördüm mislini
Melekler yurd tutmuş, sordum aslını
Bülbüller çağrışup eder faslını
Açılmış gonca gülü var Hazne’nin

Gayret kemerini beline takmış
Mermer üzerine cevahir kakmış
Serine müzeyyen çelenkler sokmuş
Göz kamaştırır teli var Hazne’nin

Direkler Arası’nda perd(e) açılır
Çeşmesinden Âb-ı Zemzem içilir
Behey dostlar, bundan nice geçilir
Can feda kılmam, yolu var Hazne’nin

Çeşme odası da elvan nakışlı
Üftâdesin ateşlere yakışlı
Âşıkına kıya kıya bakışlı
Arslanlar bekler beli var Hazne’nin

Her bir köşesinin gördüm resmini
Bağdadî de üryân etti cismini
Ben Cennet-ül Ma’vâ dedim ismini
Arapî söyler dili var Hazne’nin

KOŞMA II

Hazne’nin içince bülbüller öter
Avize şulesi cihanı tutar
Babının önünde arslanlar yatar
Misal-i cennettir yoktur kusuru

Havuz fevvaresi tavana urur
Kem söyleyenlerin dilleri kurur
Hem saf saf melekler seyrane durur
Misal-i cennettir yoktur kusuru

Kovuşun içine diba döşendi
Çeşmelerden Ab-ı kevser boşandı
Arslanları görenler kanlar kaşandı
Misal-i cennettir yoktur kusuru

Gayetle müferrih çeşme avlusu
Her dem feryad eder bülbül yavrusu
Olamaz hiç bundan ala doğrusu
Misal-i cennettir yoktur kusuru

Bu Bağdadi senin medhin eyledi
İndi aşkın deryasını boyladı
Her bir köşesinin vasfın söyledi
Misal-i cennettir yoktur kusuru

KOŞMA III

Tah(ıt) tavusunu gördüm
Ayağına yüzüm sürdüm
El bağlayıp divan durdum
Şahım Sultan Selim’dir bu

Geçti çeşme kenarında
Havuzların civarında
Yapıp sanat diyarında
Sim ü zerle kalemdir bu

Aynalarda gör kendini
İzhar eylemiş fendini
Açmış göğsünün bendini
Şükür Hak’tan keremdir bu

Cihan buna malik olmaz
Bağçesinin gülü solmaz
Seyre varan geri dönmez
Meğer Bağ’ı İremdir bu

Huda’m versin nice sürür
Olalım daima mesrur
Der Aşık Bağdadi mehcur
Benim daim duamdır bu

KAYNAKÇA: Köprülü, M. Fuad (2004). Saz Şairleri. Ankara: Akçağ Yay. 432.

 

 

Paylaş