HAYATI

Bektaşi şairi. Hacı Bektaş-ı Veli Vilayetnamesi’nde adı geçen Güvenç Abdal’ın hangi yüzyılda yaşamış olduğu hakkında kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır. XVI. yüzyılda yaşayan Sersem Abdal bir şiirinde ondan şöyle söz eder:

“Genç Abdal ile Hacı Bektaş geldiler

Sar saltığı Rumeli’ne sardılar

Şükrolsun dertlere derman oldular

Tavafın kabuldür Abdal dediler”.

Bu dörtlükte adı geçen Genç Abdal, Bektaşi geleneğinin inançlarına göre Güvenç Abdal’dır ve Genç Abdal mahlasını taşıyan tüm şiirler de onundur. Menkıbelere dayanan bu bilgilerde kuşkusuz tarihsel kesinlik aranmaz. Güvenç adının halk ağzında Genç olarak anılagelmesi de bir varsayımdan öteye gitmemektedir. Vilayetname’de başından geçen olaylar anlatıldığına göre, Hacı Bektaş-ı Veli döneminde ya da bu döneme yakın bir çağda Güvenç adlı bir Bektaşi büyüğünün yaşadığı açıktır. Elimizdeki bilgilere göre Güvenç Abdal, Genç Abdal mahlası ile yazılmış olan tüm şiirlerin ona ait olmadığı ise tamamen karanlıktadır. Üstelik Genç Abdal’ın şiir dili açısından (eğer çağdan çağa herhangi bir değişim söz konusu değil ise) oldukça yenidir.

ESER ÖRNEKLERİ

Güvenç Abdal güzel söyledi

Erenler donanmış fey-z kemalin

Ey imanlar şahı göster cemalin

Pirim cemalini göresim geldi

***

Genç Abdal’ım sakla sen seni sende

Hak seni saklasın can ile tende

Hak buyurdu ben sendeyim sen de bende

Sakla kulum beni saklayım seni

***

Mümin isen bana etme cefayı

Allah bir Muhammed Ali aşkına

Eyilikte ol daim eyle vefayı

Allah bir Muhammed aşkına

 

Saki doldur bize dolu içelim

Okuyalım aşk kitabın seçelim

Olur olmaz davalardan geçelim

Allah bir Auhammed Ali aşkına

 

Pirler nasihatın güzelce dinle

Bozma erkanını tatlı dil söyle

Kemlik edenlere sen iyilik eyle

Allah bir Muhammed Ali aşkına

KAYNAKÇA: İsmail Özmen Alevi – Bektaşi Şiirleri Antolojisi I. cilt Salpa Yayınları – Ankara, 1995, Abdülbaki Gölpınarlı, Alevi – Bektaşi Nefesleri, s:II; Vilayetname, (H. Abdülbaki Gölpınarlı), S. N. Ergun, Bektaşi Şairleri, s: 127

 

Paylaş