HAYATI

XVIII. yüzyıl halk ozanı ve saz şairi. Hayatı hakkında çok az bilgiye sahibiz. 1747’de Bağdat valisi Vezir Ahmet Paşa’nın vefat etmesi üzerine söylediği ağıttan yaşadığı yüzyılı tespit edebiliyoruz. M. F. Köprülü’ye göre Aşık Nuri, Ahmet Paşa’nın maiyetinde yaşayan Bağdat’ta bir yeniçeri şairi idi.

ESER ÖRNEKLERİ
AĞIT

Devir tamam oldu ey Gazi Hünkar
Öksüz oldu Bağdat bil padişahım
Bunca yıl eyledim düşmana ılgar
Matemlidir Bağdat bil Padişahım

Gelmesi cihana benim akranım
Şu fanide kaldı hezar nişanım
Yedi iklimle de söylenir şanım
Ellerim gariptir bil Padişahım

Nice zamandır eyledim hiraset
Yaktı ecel şerbeti derunum gayet
Tuğlarım kahyama eyle inayet
Düşmana galiptir bil padişahım

Bağdat illerine düştü bir figan
Geldi ecel çare bulmadım derman
Boş komaz yerimi Kahya’m Süleyman
Lütfeyle tuğlarım ver Padişahım

Almıştım Urban’ı darb-ı destime
Rüstem-i Zal olsa gelmez üstüme
Süleyman Kahya’m oturt postuma
Düşmana galiptir bil Padişahım

Nar-ı firakıma yanıyor Bağdat
Burç-ı evliyadır vatanım serhad
Bin yüz altmış şevvalde ettim vefat
Nuri bağrı yanıktır Padişahım

KAYNAKÇA: M. F. Köprülü, Türk Saz Şiiri

 

Paylaş