HAYATI

XIX. yüzyıl halk ozanlarından. Doğum ve ölüm tarihi konusunda edebiyat tarihçilerinin anlaşamadığı Aşık Tahiri, Niğde’nin Bor ilçesine bağlı, bugünkü adı Altunhisar olan Anduğu kasabasında dünyaya geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bazı hemşerilerinin gayretleriyle yaptırılan anıt mezarı da yine Altunhisar kasabasındadır. Asıl adı Mehmet olup, kasabasının adı bir ara Ortaköy olduğu için, daha çok Ortaköylü Tahiri olarak anılmaktadır.

Kasabasındaki mahalle mektebinde ilk tahsilini tamamlayan Aşık Tahiri, daha sonra Bor ve Kayseri’ye gitmiş, bu şehirlerde bulunan medreselerde eğitimim görmüştür. Köyüne döndükten sonra çiftçilikle uğraşmış, ayrıca köy caminde imamlık ve vaizlik görevlerinde de bulunmuştur.

Aşık Tahiri’nin hece vezni ile koşma, destan muamma, mani; aruz vezni ile de divan, kalenderi, semai gibi türlerde pek çok şiiri vardır. Hece ile yazdığı şiirlerinde ölüm ve ayrılık gibi meseleler, aruz ölçüsünde söylediği şiirlerinde ise tasavvuf meseleleri dikkat çeker.

ESERLERİ
  • Divan-ı Tahiri
ESER ÖRNEKLERİ

ŞİİRLERİ

I

Salını salını gelen güzeller
Biraz eğlenip der durmaz mısınız
Mevlam sizi bizim için yaratmış
Bir Tanrı selamı almaz mısınız

Gonca iken solan bir gün gülünüz
Söylemeden kalır bülbül diliniz
Bu gün varlıktan sizin eliniz
Güzellik zekatın vermez misiniz

Tahiri bilmez mi namus u arı
Almışım boynuma zincir-i darı
Sizin derdinizden oldum serseri
Hiç derdli halimden bilmez misiniz

II

Nasihatım vardır hisse alana
Nedendir bazı adam ipsiz olur
Heves etme şu dünyada yalana
Vadesi yetince imansız olur

Şimdi evlad tutmaz atanın sözün
Hizmet buyurunca çevirir yüzün
Talip üstadından almazsa izin
Ne kadar çalışsa hayırsız olur

Bi evlad küçükken hile düzerse
On beşine varıp gayet azarsa
Yirmi yaşında da densiz gezerse
Meclise varamaz hem pirsiz olur

Merak etme şu dünyanın malına
Zenginler bakmıyor züğürt haline
Aç koyup da çok söylersen geline
Hep edepsiz olur hem arsız olur

Böyle gelir geçer bu çarhın hali
Kimseye yaramaz dünyanın malı
Yevmiye yedirsen yağ ile balı
Hem kuvvetsiz olur hem nursuz olur

Tahiri, Azrail gelir kastıma
Selam eylen yaranıma dostuma
Bir büyük taş dikin kabrim üstüne
Belki devir döner belirsiz olur

KAYNAKÇA: Kocatürk, Vasfi Mahir (1963). Saz Şairleri Antolojisi. Ankara: Ayyıldız Mat.

Paylaş