HAYATI

XVIII. yüzyıl halk şairlerinden. Hayatı hakkında ayrıntılı bilgimiz yoktur. Şair, Kütahyalıdır. M. F. Köprülü, 1814’te söylemiş olduğunu tespit ettiği bir şiirine rağmen Sırrı’yı XVIII. Yüzyıl şairlerinden biri olarak kabul etmektedir. Oğlunun ölümü üzerine söylediği ağıttan başka, şaire ait koşmalar ve bir de Kahveci Destanı adlı bir şiir daha vardır.

ESER ÖRNEKLERİ

KAHVECİ DESTANI

Arkadaş zemmetme kahvecileri
Kahvecinin bâzı iyisi vardır
Yedirir ekmeği kesmez çabayı
Harcın hesab etmez dayısı vardır
Ketm etmez ekmeği yedirir bütün
Yemen kahvesiyle kokulu tütün
Düşünce gediğin ol alır satın
Söylenir âlemde yapısı vardır

Her gelene el göğüste kılınur
İzzet nerde safâ anda bulınur
Yahşi adam hizmetinden bilinür
Dâim keyf bağışlar tâbîsi vardır

Kahvesine kim gelirse git demez
Ekmeğini asla yalnız yemez
Varını harceder gediğin vermez
Böyle pak gönüllü velîsi vardır

Sırrı bilir iyilerin kadrini
Zemmeder gaddarın türlü gadrini
İyisin medheder söyler şükrünü
İkramın artırır sahîsi vardır

AĞIT

Dünyâ yuvasından bir kuş uçurdum
Adı Rıdvan idi cennete gitti
Ol cennet bülbülü idi kaçırdım
Bunda mihman idi cennete gitti

Ol bülbülüm benim hüsündâr idi
Ötüşü mevzundu mânîdâr idi
Mevlâdan bana ol bergüzâr idi
Mürg-i ihsan idi cennete gitti

Ol bülbülü bana Hak atâ etti
Kafesde yavrucuk birkaç gün öttü
Ecel geldi geldiği yere gitti
Tayr-i Sübhân idi cennete gitti

Benim bülbülüm bülbüller başıdır
Cennet bülbülleri anın eşidir
Ötüşünden bildim cennet kuşudur
Revh ü reyhan idi cennete gitti
Süt yavrusu idi tane yemezdi
Şakır şakır öter bir söz demezdi
Gülzâr-i dünyâya meyi eylemezdi
Ziyb-i cinân idi cennete gitti

Ol bülbülüm ötmez şakımaz oldu
Kesildi sadâsı yuva boş kaldı
Gitti bülbül Sırrı cenneti buldu
Bahş-ı Rahmân idi cennete gitti

KOŞMA 

Böyle melül melül gezmeden ise
Ne durursun paşam vur öldür beni
Tatlı aziz candan bezmeden ise
Ya ne durun beyim vur öldür beni

İçtiğim lebinden ol ab-ı zülal
Aşkıyla bend etti gani Zülcelal
Sana katlim olsun efendim helal
Ya ne durun beyim vur öldür beni

Bu güzellik kalmaz senden de geçer
Kaşların kemanı bağrımı biçer
Gamzelerin cellad gözlerin hançer
Sapladı sineme vur öldür beni

Yolunda sayılmaz çektiğim emek
Safadır uğruna bana can vermek
Senden adet imiş aşık öldürmek
Ya ne durun beyim vur öldür beni

Bivefa olduğun bilse meyil vermezdi
Böyl’olduğun bilsem meyil vermezdi
Sırrı şaşkın senden böyle ummazdı
Ya ne durun beyim vur öldür beni

KAYNAKÇA: M. F. Köprülü, Türk Saz Şiiri Antolojisi

Paylaş