HAYATI

XVIII. yüzyıl halk şairlerinden. Hayatı hakkında bilgimiz yoktur. Köprülü XVII. yüzyılın sonları ile XVIII. Yüzyıl başlarında yaşadığını tahmin etmektedir. Neşati’nin de içinde bulunduğu hac kafilesinin bedevi Araplar tarafından soyulmasını ve bu durumu işiten Sultan Mustafa’nın ağlamasını dile getiren destanı Köprülü’de böyle bir izlenim uyandırmış olmalıdır.

ESER ÖRNEKLERİ

DESTAN

Niyet ettik Beytullah’a gitmeğe
Hacerü’l-esved’e yüzler sürmeğe
Arafat’ta hem vakfeye durmağa
Takdir her tedbiri bozar dediler

Çöllerde süründük yaralı melil
Yoktur önümüze düşe bir delil
Halimize rahmede gani Celil
Alnımızda yazı budur dediler

Üsküdar’dan azm eyledik Hak yola
Bilmedik ki başımıza ne gele
Gözümüzün yaşı karıştı Nil’e
Nice bin can telef oldu dediler

Sultan Mustafa işitti ağladı
Kullarının yüreğini dağladı
Yedi kral dilde bunu söyledi
Hacılara yazık oldu dediler

Geldi Arab yolumuzu bağladı
Hasret ile yüreğimiz dağladı
Gökte melek yerde insan ağladı
Hacılara yazık oldu dediler

Kimi Kuds’e gitti kimisi Şam’a
Kimimiz Beyrut’a kimi Maan’a
Niceler bulandı al kızıl kana
Kerbela’da şehid olduk dediler

Arablardan oldu bize bu işler
Çakıl taşı gibi serildi leşler
Halimize ağladı havada kuşlar
Takdir-i Hak böyle imiş dediler

Göğe çıktı feryad ile zarımız
Gayet müşkil oldu bizim halimiz
Bad’a gitti namus ile arımız
Mevla bize senden imdad dediler

Felek devredeli bu iş olmadı
Mahmel-i Şerif’de çok baş oynadı
Kanımız da çölde kumla kaynadı
Kıyametten nişan oldu dediler

Avratların hali gelmez beyana
Çırılçıplak döküldüler yabana
Devir döndü geldik ahir zamana
Dost ağlayıp düşman güldü dediler

Kılınç mızrak üstümüze oynadı
Şamlılardan bize imdad olmadı
Neşati Ali Osman’da gayret kalmadı
Ya ilahi senden imdad dediler

KAYNAKÇA: F. M. Köprülü, Türk Saz Şiiri Antolojisi

Paylaş