HAYATI

XVIII. Yüzyıl saz şairlerinde. Hayatı hakkında bilgimiz yok. Avusturyalıların (Almanların) Bosna’ya karşı giriştikleri taarruzun Bosna Valisi Hekim Oğlu Ali Paşa tarafından püskürtülmesini anlatan destanından yaşadığı çağ tahmin edilebilmektedir. F. Köprülü’ye göre, Hekim Oğlu’nun maiyyetinde bulunmuştur.

“Bosnalı der behey devletlü vezir

Nemse kralının kasdı bizedir

Duydu Bosna askerinin geldiğin

Şüphesiz olmasın fırsat gözetir.”

Dörtlüğü ile başlayan destanı da F. Köprülü tarafından yayımlanmıştır.

ESER ÖRNEKLERİ
DESTAN

Bosnalı der behey devletlü vezir
Nemse kralının kasdı bizedir
Duydu Bosna askerinin geldiğin
Şüphesiz olmasın fırsat gözetir

Pancov Kalesinden bir saat beri
Geldi düşmanlardan müjde haberi
Tiğdem geçirmişler yedi bin seri
İmdad-ı Hak ile nusret bizimdir

Ordu taburları geldi kaleye
Kasd eyledi hasmın ol havaliye
İslam askeri geldi kelle kelleye
İmdad-ı Hak ile nusret bizimdir

Feryadcısı geldi Banya-Loka’nın
Elli bin askeri vardır Duka’nın
Kaleyi hıfz edin vermeyin sakın
İmdad-ı Hak ile nusret bizimdir

Ali Paşa der ki çıkalım düze
Hak Teala imdad eyliye bize
Düşmanla gelelim biz de yüz yüze
İmdad-ı Hak ile nusret bizimdir

Pek çok yiğitleri yıldırıp geçti
Nemse kafirine gör ne iş açtı
Kafirler içine gulgule düştü
İmdad-ı Hak ile nusret bizimdir

Çekti tuğlarını düşman üstüne
Kuşandı kılıcın kafir kasdına
Asker tayin etti hasmın üstüne
İmdad-ı Hak ile nusret bizimdir

Rebiülevvelin yedinci günü
Küffara erişti İslam’ın ünü
Gün gibi zahir oldu Muhammed dini
İmdad-ı Hak ile nusret bizimdir

Asker-i İslamla kesildi yollar
Kondu karakollar yürüdü diller
Gelen gazilere verdi çelenkler
İmdad-ı Hak ile nusret bizimdir

Allah Allah deyip yürüdü asker
Katanası yolu göstermek ister
Gaziler at sürüp meydanı ister
İmdad-ı Hak ile nusret bizimdir

Kafir gördü bizi geriye kaçtı
Dest-i felek kudret ateşin saçtı
İç ağası cenk kapısını açtı
İmdad-ı Hak ile nusret bizimdir

Çarh-ı feleklerin kurup geçtiler
Şehitlik şerbetin anda içtiler
Yürüdü gaziler serdengeçtiler
İmdad-ı Hak ile nusret bizimdir

On bir saat tamam eyledik cengi
İslam askerinin olmadı dengi
Kafir suya döktü topu tüfengi
İmdad-ı Hak ile nusret bizimdir

Kaleli gördü kim geriye gitti
Feth-i bab eyleyip ettiler hamdı
Haydarlığı isbat ettiler şimdi
İmdad-ı Hak ile nusret bizimdir

Bindi gaziler at sürdü meydana
Ellerinde tigi hep rüstemane
Uralım kılıcı gelsin bu yana
İmdad-ı Hak ile nusret bizimdir

Ahmed bu nusretin şükrün edelim
Duaya meşgul ol sözü nidelim
İnşallah Belgrad’a gidelim
İmdad-ı Hak ile nusret bizimdir

KAYNAKÇA: V. M. Kocatürk, Büyük Türk Edebiyatı Tarihi

 

 

 

 

 

Paylaş