HAYATI

XVIII. yüzyıl saz şairlerinden. Hayatı hakkında detaylı bilgimiz yoktur. Bağdatlı olduğu ya da uzun bir müddet Bağdat’ta yaşadığı tahmin edilmektedir. M. F. Köprülü’ye göre Süleyman’ın şiirlerinde Karacaoğlun etkisi sezilmektedir.

ESER ÖRNEKLERİ
KOŞMALAR

KOŞMA I

Her dem arzularım bahçesin bağın
Gitmez hayalimden narı sılanın
Kaldım gurbet ilde gidemez oldum
Öldürür yiğidi arı sılanın

Kuşlar içre bülbül gibi kuş olmaz
Aşkın piyadesi daim boş olmaz
Yüz bin güzel sevsem gönül hoş olmaz
Derdime dermandır yâri sılanın

Asla unutamam gözümde tüter
Sıla terk eylemek ölümden beter
Koç yiğide bir at bir silah yeter
Cennet misaldir gülzarı sılanın

Süleyman’ın çağrır gani Settar’ı
Sılaya göndersin garib kulları
Ölmeden bir kere göreydim bari
Bana gül görünür harı sılanın

KOŞMA II

Kalktı göç eyledi gönül kervanı
Gidem de eğlenem belki gelmiyem
Garip illerde mihnet-i devrânı
Çekem de eğlenem, belki gelmiyem

Koç yiğidin Bağdat olur vatanı
Aramazlar gurbet ilde yiteni
Ak gülün yerine kara dikeni
Saram da eğlenem belki gelmiyem

Boyadım karaya ben de donumu
Hakk’a doğru döndürmüşüm yönümü
İster ise ol emânet cânımı
Verem de eğlenem, belki gelmiyem

Beline takınmış gümüşlü bıçak
Çevre yanın almış al yeşil çiçek
Sağ yanı kalkanlı bir sıdkı gerçek
Bulam da eğlenem, belki gelmiyem

Süleyman der yorar oldum düşümü
Hak onarsun cümle müşkil işimi
Ecel yastığına garip başımı
Koyam da eğlenem, belki gelmiyem

KAYNAKÇA: Çelik, Ali (2008). Türk Halk Şiiri Antolojisi. İstanbul: Timaş Yay, Kocatürk, Vasfi Mahir (1963). Saz Şiiri Antolojisi. Ankara: Ayyıldız Matbaası, Köprülü, M. Fuad (2004). Saz Şairleri. Ankara: Akçağ Yay.

Paylaş