HAYATI

Şair. 1903 yılında İzmir’in Ödemiş ilçesinde dünyaya geldi. 30 Mayıs 1947 günü genç denilebilecek bir yaşta Ödemiş’te yaşama veda etti. Tam adı Muammer Lütfi Bahşi. Konya’nın tanınmış ailelerinden olan Karagülle ailesine mensup müderris Lütfi Efendi’nin oğludur.

İlk ve orta eğitimini Ödemiş’te tamamlayan Muammer Lütfi, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Bu arada Arapça ve Farsça dillerini öğrendi. Bu sebeple hem doğu hem de batı kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu. Mezun olduktan sonra Antalya, Kuşadası, Bozdoğan, Nazilli, Muğla ve Ürgüp gibi Anadolu’nun çeşitli il ve ilçelerinde hakimlik yaptı. Uzun yıllar süren hakimlik görevinden sonra istifa ederek ölümüne kadar memleketi Ödemiş’te serbest avukat olarak çalıştı.

Adı Yedi Meşale’ci şairler arasında gösterilen Muammer Lütfi’nin ilk ürünleri topluluğun yayın organı olan Meşale dergisinde yayımlandı. Lütfi’nin daha sonra ürünleri Ahenk, Sada-yı Hak, Yeni Gün, Mahfel, Nazikter, Hilal, Şark, Anadolu, Yurt, Yanık, Servetifünun Uyanış, İçtihad, Yeni Ses ve Türk Denizi gibi dergilerde yer aldı. Bu dergilerde yayımlanan şiirlerinden ayrı bir şiir kitabı çıkarmadı. Şiirlerinde genellikle ulusal konuları, önceleri aruz ve hece ölçüsü ile, daha sonra da nazımla işledi. Şiirlerini kaleme alırken Anadolu’da görev yaptığı dönemlerde edindiği izlenimlerinden faydalandı.

Muammer Lütfi, adı en az bilinen Yedi Meşaleci şairidir. Meşale dergisinin etrafından toplanan sanatçılar derginin 1928 yılında kapanması üzerine dağıldı. 1933’de Varlık dergisinde tekrar birleştilerse de Muammer Lütfi onlara katılmadı. Zaten başından beri mesleki zorunluluklar, sürekli yer değiştirmeler nedeni ile sesini yeteri kadar duyuramamış ve Meşaleciler grubunun renkli yaşam dünyalarının uzağında kalmıştı.

ESERLERİ

ŞİİR:

  • Yedi Meşale, (ortak kitap, İstanbul, Akşam Matbaası, 1928’de

KAYNAKÇA: Seyit Kemal Karaalioğlu / Resimli Türk Edebiyatçılar Sözlüğü (İkinci bas. 1982’de), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (on sekizinci bas. 1999’da), TBE Ansiklopedisi (2001’de), İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990’da ve 1998’de) – Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001’de ve 2004’de) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) – Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007, 2009) –  Ünlü Edebiyatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 4, 2013) – Encyclopedia of Turkey’s Fomous People (2013)

Paylaş