HAYATI

Şair. 1903 yılında Ödemiş’te dünyaya geldi. 30 Mayıs 1947 günü İzmir’de yaşama veda etti. Tam adı Muammer Lütfi Bahşi’dir. Müderris Lütfi Efendi’nin oğlu. İlk ve orta öğrenimini Ödemiş’te tamamladı; Arapça ve Farsça öğrendi. İstanbul’da ilahiyat (1927) ve hukuk (1929) fakültelerini bitirdi. Antalya, Kuşadası, Bozdoğan, Nazilli, Muğla, Ürgüp gibi Anadolu’nun birçok il ve ilçesinde yargıçlık yaptı. Daha sonra istifa ederek ölümüne kadar Ödemiş’te serbest avukat olarak çalıştı.

Muammer Lütfi Yedi Meşale şairlerindendir. Meşale dergisi etrafında toplanan sanatçılar derginin 1928’de kapanması üzerine dağılmıştır. Meşaleciler 1933’te Varlık dergisinde tekrar birleştilerse de, Muammer Lütfi artık onlara katılmadı. Zaten başından beri mesleki zorunluklar, sürekli yer değiştirmeler nedeniyle sesini yeteri kadar duyuramamış, Meşaleciler’in renkli yaşam dünyalarının uzağında kalmıştı. Bu tarihten sonra da Ahenk, Sada-yı Hak, Yeni Gün, Mahfel, Nazikter, Hilal, Şark, Anadolu, Yurt, Yanık, Servetifünun-Uyanış,
İçtihad, Yeni Ses ve Türk Denizi gibi dergi ve gazetelerde şiirlerini yayımladı, ayrıca şiir kitabı çıkarmadı. Şiirlerinde genellikle ulusal konuları, önceleri aruz ve hece ölçüleriyle, daha sonra da serbest nazımla işledi.

ESERLERİ
  • Yedi Meşale, (ortak kitap), İst.: Akşam Mtb., 1928

KAYNAKÇA: Necatigil, İsimler, 256; Karaalioğlu, 369, TBE Ansiklopedisi (2001), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009), Tuncer, Hüseyin (1994). Yedi Meşaleciler. İzmir: Akademi Kitabevi,  (Bahşi) Muammer Lütfi (1928), “Yedi Meşale’nin Kısa Bir Tarihçesi”. Servet-i Fünûn. 2 Ağustos 1928. Nr. 1668-194. s. 180-181, Emiroğlu, Öztürk (2014). Türkiye’de Edebiyat Toplulukları (5. Baskı). Ankara: Akçağ Yayınları.

 

 

Paylaş