HAYATI

XVIII. yüzyıl halk şairlerimizden. Hayatı hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur. Şiirlerinin yer aldığı mecmualardan Garp Ocakları’na mensup olduğunu ve XVIII. Yüzyılda yaşadığını tahmin edebiliyoruz.

ESER ÖRNEKLERİ

I

Gelin ey gaziler hayra yoralım
Dün gece gördüğüm kara düşleri
Gezdim seyreyledim ta Kaf’tan Kaf’a
La’l ü yakut mercan yatar taşları

Çoktan azmeyledim ol yüce dağı
Hani sana hükmeden sultan beyi
Leyl ü nehar çağrışırlar Hak deyi
Ben değildim figan eder kuşları

Bir avuç türabdan halk oldu Adem
Emroldu cennetten sürüldü n’idem
Ettiğimiz işleri andıkça her dem
Akar durmaz gözlerimin yaşları

Kimi yemiş içmiş kimi kanmış
Kimi Hak’tan nida gelmiş yürümüş
Vardım baktım bir mahlukat var imiş
Hiç secdeden kalkmaz olmuş başları

Kara Hamza’m eydür okur yazarsın
Doğru yolu koyup niçin azarsın
Yalan dünyaya aldanıp gezersin
Bakma mısın ettiğimiz işleri

II

Gurbet ilde neler geldi başıma
Cezâir erenleri aman gel yetiş
Çağırırım üstâdıma pîrime
Gerçek erenleri aman gel yetiş

Canıdır Kırkların dolusun sunan
Pervâneler gibi odlara yanan
Zülfikar kuşanıp Düldül’e binen
Tanrı’nın aslanı aman gel yetiş

Otur deli gönül yerinde otur
Cümle erenleri diline getir
Urûm’u Kırım’ı bekleyip yatır
Divâne Behlül’üm aman gel yetiş

Durmaz deli gönül su gibi akar
Aşkın firâkile bağrımı yakar
Kırk bin Rûm erleri gülbangin çeker
Pîrim Hacı Bektaş aman gel yetiş

Ezelden gelenler çektiler cefâ
Sonradan gelenler sürdürler safâ
Allah birdir Hak Muhammed Mustafâ
Cümlenin ulusu aman gel yetiş

Kara Hamza eder dünya fâniymiş
Yeşil yaprak veren ağaç kurumuş
Arş ü Kürsi yerler gökler bürümüş
Pirîm Hacı Bektâş aman gel yetiş

KAYNAKÇA: Elçin, Şükrü (1988). Akdeniz’de ve Cezayir’de Türk Halk Şairleri. Ankara: Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü, Ergun, S. Nüzhet (1959). Bektaşi Edebiyatı Antolojisi, On Dokuzuncu Asırdan Beri Bektaşi-Kızılbaş Alevî Şairleri ve Nefesleri . İstanbul: İstanbul Maarif Kitaphanesi, Koca, Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri. İstanbul: İstanbul Maarif Kitaphanesi ve Matbaası.

Paylaş