Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/turkede/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5079
Veysel Cehdi Kut Kimdir? Hayatı ve Eserleri | Türk Edebiyatçılar İnternet Ansiklopedisi
HAYATI

Şair, halk ozanı ve hat bakıcısı. 1907 yılında Sivas’ta dünyaya geldi. 1997’de Sivas’ta yaşama veda etti. Bağlı bulunduğu sülale Sivas’ın köklü sülalelerinden Karaköseoğulları’dır. Babası İsmail Efendi, annesi Zeynep Hanım’dır. Veysel Cehdi Kut henüz beş yaşında iken babası Erzurum’da şehit düştü. Bu sebeple de çocukluğu yoksulluk ve sefalet içinde geçti. Çocukluğunda ramazan aylarında kahvehanelerde söylenen türküler ve anlatılan hikayeleri dinleyerek büyüdü. Hat işçisi olarak PTT’de görev yaptı. 1962’de PTT baş bakıcılığı görevinde iken kendi isteği ile emekliye ayrıldı.

Veysel Cehdi Kut, sazı, irticali olmayan bir şairimizdir. Okuryazar olmakla beraber tahsili de yoktur. Ustası olmadığı gibi çırağı da yoktur. Veysel Cehdi’nin 1000 civarında şiiri vardır. Şiirlerinde Veysel Cehdi, Veysel Cehdi Kut, Veysel, Veysel Kut Kemter gibi mahlaslar kullanmıştır. Teknik yönden maalesef “oldukça başarılıdır” diyemiyoruz. Ya ölçülerde ya da kafiye ve ayaklarda kusurları vardır. Bu kitapta kaydedilmiş olan şiirler, teknik ve konu yönünden iyi niteliği olanlardır.  Onu şiir yazma hususunda tetikleyen unsurlar bazen bir yakınının vefatı veya pahalılık olurken bazen uzun yılların üzerinde bıraktığı derin izler, tecrübeye dayalı bilgiler ve felsefî çıkarımlar olabilmektedir. Özellikle orta yaş yıllarından sonra kaleme aldığı şiirlerde din ve ahlak konularını daha çok işlemesi dikkat çekicidir. Kullandığı nazım türlerine bakıldığında dertlenme, öğütleme, taşlama ve güzelleme ön plandadır.

ESERLERİ

Şiir:

  • Güzel Üstüne

KAYNAKÇA: Alim Yıldız / Sivaslı Şairler Antolojisi (2003), Aslanoğlu, İbrahim (2006). Sivas Meşhurları I. Sivas: Sivas Valiliği Yay. Kaya, Doğan (2009). Sivas Halk Şâirleri II. Sivas: Önder Matbaacılık. Kut, Kadriye (2002). Veysel Cehdi Kut Hayatı ve Şiirleri. Sivas: Dilek Matbaacılık. Yıldız, Alim (2003). Sivaslı Şâirler Antolojisi. İstanbul: Sivaslılar Vakfı Yay.

 

Paylaş