Zaman bulut parçası, durmadan çıktı, durdu

Her gün yeni bir güne, akşamlar oluyordu.

Böyle kaç zaman geçti, tutmadım sayısını, Yılların perdesinde, saygıyla anısını.

Şimdi zaman kararsız, son rahleye yanaştı,

Geldik bu an huzura, ölüme pek yaklaştı.

Afet bizi Allah’ım bağışla suçumuzu

Hayır eyle böylece, nur eyle sonumuzu … (İsmail Ali Sayar, Sonsuzluk Ufku adlı şiirinden, 2000)

HAYATI

28 Haziran 1925 günü Eskişehir’de dünyaya geldi. 2003 yılının Mart ayında hayatını kaybetti. 1945’te Haydarpaşa Lisesi’ni bitirdi. 1950 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. 1952’de Almanya’da pedagoliji alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Yurda döndükten sonra önce çeşitli liselerde edebiyat öğretmeni olarak çalıştı. Daha sonra Eskişehir Eğitim Enstitüsü’nde Türkçe ve Edebiyat derslerini verdi.

İsmail Ali Sayar’ın ilk yapıtı “İnönü Zaferleri” 1938 yılında Eskişehir’de yayınlanan Kocatepe dergisinde çıktı. Yazarın daha sonra eserleri Milli Kültür, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Hisar, Kemalist Ülkü, Karınca, Çağrı ve kendisi tarafından çıkarılan Zeytin Dalı ve Yazı dergileri ile yine kendisinin ve Prof. Dr. Yusuf Ziya Binaltı’nın çıkardığı Emre dergilerinde yer buldu. 1991 yılında Dünya Kültür Sanat Akademisi üyeliğine seçildi.

İLESAM, Türkiye Yazarlar Birliği ve Dünya Kültür Sanat Akademisi üyesi olan İsmail Ali Sayar, Türk Folklor Araştırmaları İhsan Hıncal Ödülünün sahibi oldu. Yazar ayrıca Yugoslavya Struga Şiir Akşamları, İtalya Venedik Kültürü, Romanya Folklor Şenliği, Meksika 14. Şairler Şölenine katıldı.

ESERLERİ

ŞİİR: İlk Adım (1940’da), Yaşamak (1946’da), Yaşamak İstediği (1947’de), İnsanlar Konuşuyor (1958’de), Yurt Sevgisiyle Söylenmiş Destan (1960’da), Evren Üzerine Destan (1961’de), Düşüncelerimizde Yaşayanları Öyküsü (1971’de), Poema Sul Mondo (İtalyancaTürkçe şiirler, 1975’te), Seçme Şiirler (İngilizce, Fransızca, Almanca, 1990’da), İsmail Ali Sarar’dan Üç Şiir (Rusça-Türkçe, çev. Nevin Savaş), Kutlu Doğum (1995’de), Aydınlığa Açılan Kapı (1995’de), Mevlâna’ya Saygı – Seçilmiş Rubailer – Mevlâna’ya Sesleniş (Farsça, Türkçe, İngilizce, 1998’de).

ARAŞTIRMA-İNCLEME-DERLEME: Yeni Şiirler Antolojisi (inceleme-derleme, 1949’da), Cemal Gürsel: Hayatı-Başarıları (A. Esin ile, 1960’da), Mevlâna’dan Yana (biyografya, şiirler, 1961’de), Eskişehir Çevre İncelemesi (1976’da), Seyyit Battal Gazi Bildirileri (1989’da), Yunus Emre / Seçme Şiirleri / Selected Poems (Türkçe-İngilizce, 1991’de), Hasan Sezai Üzerine Araştırma (1991’de), Eskişehir Edebiyat Tarih Kültür Folkloru Üzerine Bildiriler (1995’de), Cumhuriyet Dönemi Şiirimiz Üzerine Konuşmalar 1923-1997 (1997’de), Dursun Faki Gazavatnamesi (2000’de).

Paylaş