HAYATI

XX. Yüzyıl yazarlarından, folklor araştırmacısı. 14 Mart 1916 günü Konya’da dünyaya geldi. 11 Kasım 1976’da İstanbul’da yaşam veda etti. İlk ve orta öğrenimini Konya’da tamamladı. 1940’da İstanbul’da Kabataş Erkek Lisesi’ni bitirdi. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde memurluk yaptı, Belediye Varidat müdürlüğü görevinde bulundu. Yazın yaşamına şiir ile başlayan İhsan Hınçer, 1936’da “Türklük Bir Yanardağdır” ve 1937’de “İstikbalimin Menkıbesi” adında iki şiir kitabı yayımladı. İhsan Hınçer, asıl ününü ise halkbilim alanında yapmış olduğu çalışmalar ile kazandı.

Türkiye’de halkbilim çalışmalarının öncülerinden biri olan İhsan Hınçer’in ilk şiiri 1932’de Konya’da yayımlanan yerel bir gazetede çıktı. Daha sonra şiir ve yazıları 1941 yılından itibaren İnkilapçı Gençlik, Yücel, Yeni Türk, Babacan ve Yeni İstanbul gibi pek çok dergi ve gazetede yer aldı. Yazar, ayrıca ölümüne kadar birçok dergi ve gazete için sürekli olarak Türk folkloru üzerine tanıtı ve inceleme yazıları kaleme aldı. Öğrencilik yıllarında Halkevlerinde başladığı folklor araştırmalarını, kurucuları arasında da yer aldığı, Türkiye’nin ilk halkbilim derneği olma özelliği taşıyan Türk Halkbilgisi Derneği’nde hızlandırdı. İhsan Hınçer otuz yıl boyunca Folklor Postası ve ve Türk Folklor Araştırmaları dergilerini çıkardı.

Türk Folklor Araştırmaları dergisi, yayımlandığı otuz yıllık dönemde oluşturulmuş büyük bir belgelik olarak kaynak değeri taşımasının yanı sıra bu alanda pek çok araştırmacının yetişmesine de ön ayak oldu. Türk Halk Bilgisi Derneği’nin uzun yıllar başkanlık görevini de yürüten İhsan Hınçer’in ölümünün ardından bu dernek tarafından adına bir süre İhsan Hınçer Türk Folkloruna Hizmet Ödülü verildi.

ESERLERİ

ŞİİR:

  • Türklük Bir Yanardağdır (1936’da)
  • Türk İsterse (1937’de)
  • İstiklalimin Menkıbesi (1937’de)
  • İnkılap Türküleri (1938’de)

ROMAN:

  • Çoban Kızı (1946’da)

ARAŞTIRMA:

  • Türk Folklor Araştırmaları (1949’da).

KAYNAKÇA: Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999’da), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999’da), TBE Ansiklopedisi (2001), İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) – Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) – Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007, 2009) –  Ünlü Edebiyatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 4, 2013) – Encyclopedia of Turkey’s Fomous People (2013)

Paylaş