HAYATI

Şair ve dilci. 1881’de Selanik’te dünyaya geldi. 15 Ağustos 1975’te İstanbul’da yaşama veda etti. Bazı yapıtlarını M. Neşat, Ali Necat ve Hoca Ali imzaları ile kaleme aldı. Selanik Vilayeti Muhasebe Kalemi’nden emekli Mustafa Fevzi Bey’in oğludur.

Bir süre Selanik İdadisi’nde öğrenim gören Ali Ulvi Elöve, Selanik Darülmuallimin İptidaisi’ni bitirerek öğretmen oldu. Daha sonra Tesalya Golos Telgrafhanesi’nde posta katibi olarak çalışmaya başladı. Burada çalıştığı sırada kendisine Tesalya Harp Madalyası verildi. Sonraki yıllarda Serez Ecnebi Muharebe Telgraf memurluğu, Selanik Fevziye Mektebi’nde Türkçe ve Fransızca öğretmenliği yaptı. 31 Mart Olayı üzerine İstanbul’a giden Hareket Ordusu’na gönüllü olarak katıldı. İstanbul’da yaşadığı dönemde İstanbul Darülmualimin Tatbikat kısmına önce öğretmen, daha sonra da müdür yardımcısı olarak atandı. Milli Mücadele’nin ardından 1923’te Adana Erkek Öğretmen Okulu müdürlüğü, 1925’te Bursa Erkek Öğretmen Okulu edebiyat öğretmenliği, Bursa Askeri Lisesi’ne Türkçe ve edebiyat öğretmenliği son olarak da Bursa Kız Lisesi edebiyat öğretmenliği görevlerine getirildi. 7 Ekim 1939’da atandığı Gazi Terbiye Enstitüsü edebiyat öğretmenliği sırasında yaş haddinden emekliye ayrıldı (1945). Ali Ulvi Elöve, emekli olduktan sonra TDK Sözlük ve Terim kollarında çalıştı.

Ali Ulvi Elöve’nin ilk yazıları Selanik’te çıkan Mütalaa dergisinde yayımlandı. Sonraki yıllarda çocuklar için kaleme aldığı ürünleri Çocuklara Rehber ve Çocuk Bahçesi dergilerinde görüldü. Elöve, eserlerinde sade ve anlaşılır bir dil kullandı. Ali Ulvi Elöve asıl ününü “Dağ başını duman almışı” dizesi ile başlayan “Gençlik Marşı”nı kaleme alması ile kazandı.

ESERLERİ

ŞİİR:

 • Çocuklarımıza Neşideler (çocuk şiirleri, 1912),
 • Çocuklarımıza Şiir (1959).

SÖZLÜK:

 • Dilbilim Terimleri Sözlüğü (1949, M.A. Ağakay ve A. Dilaçar’la),
 • Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü (1948, M.A. Ağakay ve A. Dilaçar’la).

DENEME:

 • Misyonerlere Cevap ve Gençliğe ikaz (1933),
 • Türkçe Hekimlik Terimleri Üstüne Bir Deneme (1948),
 • Bir Yazı Meselesi Üzerine (1958),
 • Bir Uygurca Yazı (1962).

ÇEVİRİ:

 • Küçüklere Çamur işleri Nasıl Yapılmalı (Garsen),
 • Türk Dili Grameri (Jean Deny, 1941),
 • Mıkyasüllisan ve Kıstasülbeyan, Kütahyalı Abdurrahman Hoca, (1942).

KAYNAKÇA:  İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) – Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) – Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007, 2009) –  Ünlü Edebiyatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 4, 2013) – Encyclopedia of Turkey’s Fomous People (2013), Ekrem Işın (Oluşum, Haziran 1981), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (6. bas. 1999), TBE Ansiklopedisi (2001)

 

 

Paylaş