HAYATI

28 Şubat 1939 günü Konya’da dünyaya geldi. Sencer Sakarya, Mehmet S. Meramlı, Hasan Tahsin Yazar, Sadi Dirlik ve Ahmet Eskişehirli adlarını da kullandı. Zeliha Hanım ve Mehmet Sakaoğlu’nun oğludur. İlkokulu Konya Hakimiyeti Milliye Okulu’nda, ortaokulu ve liseyi de Konya Lisesi’nde okudu. Yükseköğrenimini ise İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı. Mezun olduktan sonra öğretmenliğe başladı. Mecburi hizmetini bir yıl süre ile Tokat’ta, Gazi Osman Paşa Lisesi’nde yerine getirdi. Daha sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne asistan oldu. 1971 yılında doktor, 1977’de doçent, 1988’de profesör oldu. Bu arada ABD’de Texas Tech Üniversitesi’nde araştırmalar yaptı. Bir süre Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevinde bulundu. 1984 yılından itibaren yine Selçuk Üniversitesi Türk Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin kuruluşundan itibaren (1989) başkanlığını yürüttü. 1994 tarihinden itibaren SÜ Eğitim Fakültesinin bölüm başkanlığı yaptı, iki defa Fakülte Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Saim Sakaoğlu, ilk eserlerini Özlem dergisi ile Yeni Konya ve Öz Demokrat Konya gazetelerinde yayımlamıştır.

Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü ve Folklor Araştırmaları Derneği üyesi olan Saim Sakaoğlu, Atatürk’ün Dili: Türkçe ile 1981 Tercüman Gazetesi Atatürk’ün Doğumunun 100. Yılı Ödülü (birincilik); Anadolu ve Türk Efsanelerinde Taş Kesilme Motifi ve Bu Efsanelerin Tip Kataloğu ile 1990 Türkiye İş Bankası Sosyal Bilimler Halk Edebiyatı Büyük Ödülü’nü almıştır.

ESERLERİ

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Gümüşhane Masalları / Metin Toplama ve Tahlil (1973), Sarı Çiçek / Sivaslı Aşık Kul Gazi (1980), Anadolu-Türk Efsanelerinde Taş Kesilme Moti ve Bu Efsanelerin Tip Katalogu (1980), Azerbaycan Aşıkları ve El Şairleri I-II (A. B. Alptekin ve E. Şimşik ile, Azerbaycan 1985-86), Dadaloğlu (1986), Ercişli Emrah (1987), Senin Aşkınla / Kadirlili Aşık Halil Karabulut (1987), Bayburtlu Zihni (1988), Dadaloğlu Bibliyografyası (1988), Bayburtlu Zihni Bibliyografyası (A. B. Alptekin ile, 1990), Atatürk Gençlik ve Kültür (1990), Türkmen Halk Masalları (M. Ergun ile, 1991), Folklor Bibliyografyaları Bibliyografyası Üzerine Bir Deneme (1991), Azerbaycan Tapmacaları / Bilmeceleri (Alptekin ve Şimşek ile, 1992), Türk Fıkraları ve Nasreddin Hoca (1992), Hikâye-i Garibe (A. Sevgi ile, 1992), Efsane Araştırmaları (1992), Hurşit ile Mahmihri Hikâyesi / İnceleme ve Metin (Ali Duymaz ile, 1996), Proben VIII / Giriş ve Metin Aktarma (M. Ergun ile, 1997), Meddah Behçet Mahir’in Bütün Hikâyeleri I- II (A. B. Alptekin, Y. Sakaoğlu ve E. Şimşek ile, 1997, 1999), Dede Korkud Kitabı: İncelemeler / Derlemeler / Aktarmalar (2 cilt, 1998), 80. Doğum Yılında Ahmet Tufan Şentürk (1999), Masal Araştırmaları (1999), Türk Ad Bilimi I / Giriş (2001), İslâmiyet Öncesi Türk Destanları (Ali Duymaz ile, 2002), Destan Destan Üstüne / Kadirlili Âşık Halil Karabulut’un Destanları (2002), Ercişli Emrah Bibliyografyası (Alptekin ile, 2002), Türk Gölge Oyunu Karagöz (2003).

DENEME: Çaybaşı Yazıları (2000).

DERLEME: Halk Şiirinde Atatürk (Turgut Günay ile, 1974), 101 Anadolu Efsanesi (1976), Türk Çocuklarına Masallar (1977), Kıbrıs Türk Masalları (1983), Aşıkların Diliyle Cumhuriyet (Z. Karadavut ile, 1998), Azerbaycan Aşıkları ve Halk Şairleri Antolojisi I (A.B. Alptekin ve E. Şimşek ile, 2000), Konya Üzerine Şiirler (2000), 101 Türk Efsanesi (2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paylaş