HAYATI

Şair. 1901’de Selanik’e bağlı Katerin’de dünyaya geldi. 27 Mayıs 1972’de İstanbul’da yaşama veda etti. Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verildi. Hayriye Hanım ile çiftçi Mustafa Ağa’nın oğludur.

1918’de Kadıköy Sultanisi’ni bitiren Haluk Nihat Pepeyi, 1921’de Mülkiye Mektebi’nden mezun oldu. Daha sonra İstanbul’da vali muavinliği, Siirt, Burdur valilikleri, İstanbul il emniyet müdürlüğü görevlerinde bulundu. Erzurum ve Antalya valiliklerinden sonra emniyet genel müdürlüğü, Dahiliye Vekaleti emniyet müsteşarlığına, 1950’de Kütahya, 1952’de merkez merkez valiliği görevlerine atandı. Demokrat Parti listelerinden 1954’te Kütahya, 1957’de İstanbul vekili seçilerek TBMM’de bulundu. Milletvekilliği görevini 1960’taki askeri darbe ile son buldu.

Haluk Nihat Pepeyi, henüz ortaokul öğrencisiyken şiir yazmaya başladı. Bir arkadaşının sözleri ile heyecanı kendisini yendikçe, zevki içi bir manzume karalar ve kendisi gibi yazar arkadaşlarına okurdu. Hatta o dönemde el yazısı ile yazdıkları Anadolu adından bir edebiyat dergisi çıkardı. Haluk Nihat Pepeyi edip, destansı bir anlatımla kaleme aldığı şiirleri ile dikkat çekti. Ebedi ve dini motiflerin yoğunlukta olduğu şiirlerini çoğunlukla mesnevi tarzında, yedi, on bir ve on dörtlü hece ölçüsü kalıplarıyla kaleme aldı. Haluk Nihat Pepeyi, konularını milli duygulardan alan şiirlerinin yanı sıra aşk şiirleri de kaleme aldı. Şiirlerinde milli heyecanları, yiğitlik ve kahramanlık duygularını anlatırken ne kadar epik ve destansı ise, aşk duygularını dile getirirken de o derece lirik bir anlatışa sahipti.

ESERLERİ

  • Geçmiş Zaman Masalları (manzum olarak Şah İsmail ile Gülizar hikâyesi, Tamar Hatun ile Süleyman Şah adlı yapma destan, 1928)
  • Türk Destanına Giriş (ilk kitabındaki ilk uzun şiire manzum Tahir ile Zühre’yi ekleyerek, 1934)
  • Çanakkale Destanı (1936)
  • Mütareke Destanı (1938)
  • Millî Mücadele Destanı (1940)
  • Erenler, Gaziler (1951)
  • Türk Destanından (1952).

KAYNAKÇA:  İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) – Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) – Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007, 2009) –  Ünlü Edebiyatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 4, 2013) – Encyclopedia of Turkey’s Fomous People (2013), Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. V, 1968), TDE Ansiklopedisi (c. 7, 1976- 98), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (1983), Feyzi Halıcı / Parlamenter Şairler (1990), Türkiye Büyük Millet Meclisi Albümü 1920-1991 (1994), Mehmet Behçet Yazar / Edebiyatçılar Alemi – Edebiyatımızın Unutulan Simaları (yay. haz. Mustafa Everdi, 1999),

Paylaş