HAYATI

Şair. 1929 yılında Kahramanmaraş’a bağlı Elbistan ilçesinde dünyaya geldi. 26 Aralık 1992 günü Elbistan’da yaşama veda etti. Bazı yapıtlarını Cansız mahlası ile kaleme aldı. Halk arasındaki lakabı ise Cansız Hacı idi. Gülizar Hanım ile fırıncı Musa Güllü’nün oğlu. Erzurum’dan göç etmiş bir ailenin çocuğuydu. Ortaokulu bitirdikten sonra çeşitli işlerde çalıştı. Elbistan Belediyesi’nde başkatiplik yaptı, buradan emekli oldu.  

Kendi merak ve gayretiyle şiir yazmaya başladı. İlk şiirleri âşık tarzındadır; çevredeki âşıklarla atışmalarda bulunmuştur. Sonradan düşünce yanı ağır basan coşkulu şiirler yazdı; son yıllarında ise dörtlükler kaleme aldı, dostlarına akrostişler armağan etti. Şiirlerinden bazıları yaşamı ve sanatıyla ilgili bilgilerle birlikte ölümünden sonra bir kitapta toplandı. 

ESERLERİ

Şiir:  

  • Şar Dağından Esen Rüzgâr, İst., M.E.B., 2000 
  • Sessiz Uğultular, İst., M.E.B., 2000 

ESER ÖRNEKLERİ

Türkülere Kıymayın 

türkülerle kardeş bacı anayız 
aman dostlar türkülere kıymayın 
türkü bizden biz türküden yanayız 
aman dostlar türkülere kıymayın 
 
her yörede ayrı ayrı süslenir 
asırlardır gönlümüzce seslenir 
sevgilidir sevgimizle beslenir 
aman dostlar türkülere kıymayın 
 
kızılırmak olur ayşe’n içinde 
tarak olur zeynep’imin saçında 
sevgimizin sevabında suçunda 
aman dostlar türkülere kıymayın 
 
dağda sümbül bahçelerde gül olur 
turnaların kanadında tel olur 
bizi bize kavuşturan el olur 
aman dostlar türkülere kıymayın 
 
çamlıbelde kervan bozar yol keser 
dertlerle dost olur dermana küser 
dilden dile kalmış ölmez bir eser 
aman dostlar türkülere kıymayın 
 
eginli’nin terkisinde hasrettir 
dağarcıkta tükenmeyen kısmettir 
sevdadır sevgidir aşkdır hikmettir 
aman doslar türkülere kıymayın 
 
uzun hava bozlak hoyrat mayadır 
bazan hakikattır bazan rüyadır 
kimi bedduadır kimi duadır 
aman dostlar türkülere kıymayın 
 
sitem etme al kalemi destine 
selam söyle yarenine dostuna 
CANSIZ titrer türkülerin üstüne 
aman dostlar türkülere kıymayın 

Canlı cenaze 
     

Sevdiğinden sevdadan aşktan
Kederden vaz geçer oldum  
Hayat hicran ömür hüsran 
Bugün dünden beter oldum 
 
Bu ümit, ne ışık  ne renk 
Ne bahar, ne vuslat, ne şevk, 
Yıllar yılı, küskün her zevk 
Izıdırabı üzer oldum  
 
Yırtık ömrün tutmaz yama 
Yaşayış bir mahşer amma 
Kader sundu, bir muamma 
Çözülmüyor, bizar oldum 
 
Otuzbeş makamı olan  
Andıkça ağlanan her an 
Babam sevdiklerim sılam 
Varken gurbet gezer oldum 
 
 Kim yetim olmaz anasız? 
Canan, can istiyor cansız ! 
Canlı cenazeden farksız  
Konuşan bir mezar oldum. 

KAYNAKÇA: Ahmet Cansız Güllü (Sanatı-Hayâtı-Şiirleri), (haz. N. Yıldırım-C. Kurt) Elbistan: Şardağı, 1998; Cumhuriyet’in 50. Yılında Elbistan, İst.: Elbistan Kaymakamlığı, 1973; “Güllü, Ahmet”, TDEA, III, s. 395; Elbistan. Cumhuriyetin 70. Yılında, (haz. Ş. Kurt vd) İst., 1994; C. Çiftçi, Maraşlı Şair, Yazar, Âlimler, İst.: Kitabevi, 2000, s. 55-57 

Paylaş