HAYATI

Araştırmacı yazar ve edebiyat tarihçisi. 1919 yılında İzmir’de dünyaya geldi. 1 Aralık 1996’da Ankara’da yaşama veda etti. İlk ve orta okulu Bursa’da okudu. Balıkesir Öğretmen Okulu’nu (1938) ve Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü’nü (1946) bitirdi. Çeşitli illerde Türkçe-edebiyat öğretmenliği ve yöneticilik yaptıktan sonra emekliye ayrıldı (1974). 

Yazı hayatına Orkun dergisinde 1951’de başladı. İlk öyküleri İnkılâpçı Gençlik dergisinde yayımlandı (1942-43). Sonraki yıllarda ürünleri Mefkûre, Türkeli, Aras, Oğuz, Gurbet, Türk Dünyası, Türk Yurdu, Kopuz, Damla, Ocak, Defne, Çaba, Türk Kültürü, Ötüken, Kemalist Ülkü, Millî Eğitim, Küçük Dergi, Erciyes, Töre, Millî Kültür, Karınca, Çağrı gibi pek çok dergide yer aldı. Araştırma ve incelemelerinin yanı sıra çok sayıda ders ve yardımcı ders kitabı hazırladı. 

ESERLERİ

Araştırma-İnceleme.  

 • Namık Kemal Ruhu, İst.: Işıl Mtb., 1953 
 • Yunus’tan Bugüne Türk Şiiri, Ank.: Şenyuva Mtb., 1967 
 • Avrupa’da ve Bizde Yazar ve Eserleriyle Edebiyat Akımları, 3 c., İst.: Damla, 1976 
 • Ömer Seyfettin, İst.: Çağdaş, 1976 
 • Örnekli ve Uygulamalı Hece Vezni ve Hecenin Beş Şairi, 1980 
 • Atatürk İnkılapları, İst.: İnkılâp, 1985 
 • Türk Atasözleri Üzerine Bir Araştırma, 1985 
 • Ziya Paşa’nın Terci-i Bend’i ile Terkib-i Bend’i Üzerine Düşünceler, Ank.: Kültür Bakanlığı, 1987 
 • Halk Edebiyatında Milliyet Unsurları, ty. Derleme-Sözlük: Örnekleriyle Türkçemizin Açıklamalı Büyük Deyimler Sözlüğü (A-Z), İst.: İnkılâp ve Aka, 1975 
 • Örnekleriyle Açıklamalı Atasözleri ve Seçilmiş Güzel Sözler, İst.: İnkılâp, 1979 
 • Açıklamalı Türk Atasözleri Sözlüğü (M. Z. Gözler ile) İst.: İnkılâp ve Aka, 1982 
 • Milli Hikâyeler Antolojisi, 1988 
 • Edebiyatımızda Dinî, Tasavvufî ve Hikmetli Manzum Sözlerden Bir Demet, Ank.: Kültür Bakanlığı, 1989 
 • Türk Çocuklarına Vatan, Millet ve Kahramanlık Şiirlerinden Bir Demet, Ank.: MEB, 1991 

Sadeleştirme:  

 • (H. Z. Uşaklıgil’den) Aşk-ı Memnu, 1979 
 • Mai ve Siyah, 1980; Bir Şir’i-Hayal, 1980 
 • Kadın Pençesi, 1980 

Ders ve Yardımcı Ders Kitabı:  

 • Örnekleriyle Türkçe ve Edebiyat Bilgileri Kaynak Kitabı, İst.: İnkılâp ve Aka, 1975 
 • Örnekleriyle Edebiyat Yardımcı Ders Kitabı, 3 c., 1981 
 • Her Derecede Okullar İçin Örnekleriyle Temel Kompozisyon Bilgileri: Kendi Kendini Yetiştirme Metodu ile, (5. bas.) İst.: İnkılâp, 1984 
 • Ortaokullar için Türkçemiz, (H. Tanyu ile) 3 c., 1987 

KAYNAKÇA: san Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) – Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) – Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007, 2009) –  Ünlü Edebiyatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 4, 2013) – Encyclopedia of Turkey’s Fomous People (2013) –  Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) 

Paylaş