HAYATI

Şair ve yazar. 20 Ağustos 1956’da Konya’da dünyaya geldi. İlkokulu Namık Kemal İlkokulu’nda, ortaokul ve lise eğitimini ise Balıkesir İmam Hatip Lisesi ile Konya Lisesi’nde tamamladı. 1978’de Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. 1979 yılından itibaren Hatay/Kırıkhan, Konya/Ilgın, Amasya ve Konya merkezinde öğretmenlik yaptı. 2008-2009 öğretim yılında Halep Üniversitesi Edebiyat ve Beşerî Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’nde “Behçet Necatigil’in Şiir Dünyası” başlıklı tez çalışması ile yüksek lisans çalışmasını tamamladı. 2008’de Selçuk Üniversitesinde “Muhteva ve Şekil Hususiyetleriyle Ahmet Haşim’in Nesir Dünyası” adlı teziyle doktora çalışmasını tamamlayarak felsefe doktoru unvanı aldı. 2011’den bu yana Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı bölümüne Yard. Doç. Dr. unvanıyla öğretim üyeliği görevine devam etmektedir.

Edebiyat yaşamına Nuri Pakdil’in Edebiyat adlı dergisinde çıkan bir yazısı ile girdi. İbrahim Demirci’nin sonraki yıllarda yazı ve şiirleri Millî Eğitim, Yedi İklim, Konya, Nar, Eylül, Aşiyan, Bumerang, Kayıtlar, Eylül, Okuntu, Metafor, Kökler ve Hece gibi pek çok dergi ve gazetede yer aldı. Kırıkhan gazetesinin kültür sanat sayfasını hazırladı. Yeni Şafak gazetesinde İbrahim Kardeş adı ile Dil Burcu başlıklı yazılar kaleme aldı. İyi derecede Arapça ve Farsça bilen İbrahim Demirci’nin bu iki dilden yapılmış çevirileri de vardır.

İbrahim Demirci, 6 Mart 2012 tarih ve 28225 sayılı resmi gazetede 2012/151 nolu kararname ile Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Kurul Üyeliğine atandı. Halen Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Kurul Üyeliği görevini sürdürmektedir.

ESERLERİ

Şiir:

 • Yanıklar (1981)
 • Ay Burcu (1998).

Oyun:

 • Bu Camı Kim Kırdı? (1996).

Deneme:

 • Yaralı Yazılar (2000).

Çeviri:

 • Kafkas Yollarında (gezi yazıları, Ahmet Refik’ten, sad., 1992)
 • Güneşin Âyetine Uyarak Düş Görüyorum (şiirler, Adonis’ten, 1995)
 • İşgal Altında (deneme-şiir, Nizar Kabbani’den, Turan Koç ile, 1996)
 • Gazaba Uğramış Şiirler (Nizar Kabbani’den, 1997)
 • Şimal Hatıraları (gezi yazıları, Celal Nuri’den, 1997)
 • Kutub Musahabeleri (Celal Nuri’den, 1997)
 • Ben Beyrut (deneme, Nizar Kabbani’den, 1999)
 • Hâtıralar (Roger Garaudy’den, İshak Yetiş ile).

KAYNAKÇA: Mehmet Harmancı / İbrahim Demirci ile ‘Ay Burcu’ Üzerine (Hece dergisi, Ağustos 1998)

Paylaş