HAYATI

23 Haziran 1937’de Tekirdağ’da dünyaya geldi. 9 Aralık 1997 günü İstanbul’da hayatını kaybetti. İlk ve orta eğitimini Tekirdağ’da tamamladı. 1954 yılında İstanbul-Çapa İlköğretmen Okulu ve 1956’da da İstanbul Eğitim Enstitüsü’nü bitirdi. Silvan, Konya, Yozgat, Tekirdağ ve İstanbul’da Türkçe-edebiyat öğretmeni olarak çalıştı. 1966 yılında atandığı İstanbul’da öğretmenlik görevine devam ederken İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 1972 yılında mezun oldu. 1976-1980 yılları arasında Yugoslavya Belgrad Üniversitesi Filoloji Fakültesi Doğu Dilleri Bölümü’nde Türkçe okutmanı olarak görev yaptı. Yurda döndükten kısa bir süre sonra atandığı Kadıköy Anadolu Lisesi’ndeki görevinden 1981 yılında kendi isteği ile emekliye ayrıldı. Notre Dame de Sion ve Darüşşafaka liselerinde öğretmen, İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde halk edebiyatı okutmanı olarak uzun yıllar görev yaptı.

Aydın Oy, İlköğretmen Okulu’nda öğrenci iken ilk şiirini Kahramanlar adlı dergide 1952 yılında yayımladı. Daha sonra eserleri Köy Postası, Türk Dili, Hisar, Türk Dili Dergisi ve Kiraz gibi dergilerde çıktı. Türk Dili, Yücel, Eğitim Hareketi, Bozok, Yeni İnsan, Türk Folklor Araştırmaları, Hisar, Ilgaz, Cumhuriyet, Sivas Folkloru, Halk Kültürü, Türk Folkloru Belleten, Tarih ve Toplum, Yeni Yüzyıl gibi gazete ve dergilerde yayımlanan yazılarında, değinilmemiş halk kültürü konularına ilişkin özgün yorumlarda bulundu.

Atasözleri ve yer adları konularında çalışan Aydın Oy, özellikle eski bir göçmen ailesinin çocuğu olarak Rumeli’den Trakya ve Anadolu’ya; buradan da çeşitli dönemlerde değişik yerlere taşınan folklorik değerler üzerine durdu.

Aydın Oy, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi ile Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’ne çeşitli maddeler kaleme almıştır.

Aydın Oy, 1973 yılında Tercüman Gazetesi Eleştiri Yarışması Birincilik; 1991’de Folklor Araştırmaları Kurumu İhsan Hınçer Türk Folkloruna Hizmet Ödülü’ne layık görülmüştür.

ESERLERİ

ARAŞTIRMA: Tekirdağ İli Yer Adları (1964), Tekirdağ’da Atatürk (1965), Tarih Boyunca Türk Atasözleri (1972), Folklor ve Etnografya Araştırmaları (İ. Gündağ Kayaoğlu, İ. Arslanoğlu ve S. Koz’la, 1984), Çevren Dergisi Folklor Etnografya ve Halk Edebiyatı Bibliyografyası (1985), Tekirdağ Bibliyografyası (1993), Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar (1995). ŞİİR: Malazgirt Destanı (1983).

ANTOLOJİ: Şiir Dünyamızda Atatürk (1988), Atatürk Şiirleri Antolojisi (1992).

 

 

 

 

 

 

Paylaş