HAYATI

Biyografi ve roman yazarı. 18 Mart 1946 günü Konya’da dünyaya geldi. Bazı yapıtlarını Coşkun Şeyda imzası ile kaleme aldı. Nazife Hanım ile din görevlisi Mevlut Özdamar’ın oğludur.

Ortaöğrenimini Ankara İmam-Hatip Lisesi’nde tamamlayan Mustafa Özdamar, Erzurum Yüksek İslam Enstitüsü’ndeki öğrenimini ikinci sınıftan terk etti. Daha sonra İstanbul’da Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde çalıştı. Üsküdar’daki İbrahim Hakkı Konyalı Kütüphanesi’nin müdürlüğünü yaptı. Özdamar, yaşamını halen İstanbul’da sürdürmektedir.

Mustafa Özdamar’ın ilk yazıları 1966 yılından başlayarak Konya’da çıkan Özduyu gazetesinde yayımlandı. Özdamar’ın daha sonra ürünleri Babıalide Sabah, Gönülden Gönüle (Konya), Biz (Konya), Anadolu’da Hamle (Konya), Fikir ve Sanatta Hareket, Çile (Diyarbakır), Adım, Çatı, Millî Gençlik ve  Altınoluk gibi pek çok dergide yer aldı. Bir süre Milli Gazete’de köşe yazarlığı yapan Mustafa Özdamar, biyografi kitapları ile adından söz ettirdi.

ESERLERİ

ARAŞTIRMA-BİYOGRAFİ

 • Yaşı ve Başıyla Mim Sin Harekâtı (1977)
 • İstanbul’da Makam ve Merkadleri Bulunan Şehid Sahabeler (1988)
 • Karasakal Hoca (1992)
 • Hacıveyiszâde (1992)
 • Celal Hoca (1993)
 • Ladikli Ahmed Ağa (1994)
 • Yaman Dede (1994)
 • Dersaadet Dergâhları (1994)
 • Mahir İz Hoca (1995)
 • Gönenli Mehmed Efendi (1995)
 • Gönül Cerrahı Nureddin Cerrahî ve Cerrahîler (1995)
 • Üstat Süleyman Hilmi Tunahan (1995)
 • Abdülhay Efendi (1996)
 • Şeyh Sukûti Mürteza Baba (belgesel biyografi, 1996)
 • Garip Hafız (1996)
 • Hüvel Bâki (1996)
 • Şeyh Kotku Bursalı Mehmet Efendi (1996)
 • Nur Volkanı Üstad Said Nursi (1996)
 • Ol İmaret Eyler Seni (1996)
 • Üstad Necip Fazıl (1996)
 • Ahmed Gazali ve Tevhidde Tecrid (1997)
 • Meczublar (1997)
 • İ. Hakkı Konyalı ve Konyalı Kütûbhanesi (belgesel biyografi, 1997)
 • Ahmed Amiş Efendi (1997)
 • Yahya Efendi (1997)
 • İslambol Geleneğinde Sivil Merasimler ve Doğumdan Ölüme Musiki (1997)
 • Güzel İnsanlar (1997)
 • Şıh Hasan Sarıbaba (1997)
 • Abdülkadir Geylânî (1998)
 • Yunuslar Deryası (1998)
 • İnsanlığın Piri Hz. Mevlânâ (2000)
 • İrfan Güneşi Hz. Şems (2000)
 • Âşık Ahmet Divanı ve Bolu Rehberi (2000)
 • Niyazi Mısır (2000)
 • Şah-ı Nakşibend (2000)
 • Aziz Mahmud Hüdaî (2001)
 • Hüsameddin Uşşaki ve Uşşakiler (2001)
 • Ramazanoğlu Mahmud Sami Efendi (2001)
 • Nazlar ve Niyazlar (2002)
 • Vahdet ve Melamet Gülşeni Hasbahçe (sohbet, 2002)
 • Piran (2002)
 • Hasbahçe (2002)
 • Eşrefoğlu Abdullah-ı Rumî (2002)
 • Neyzen Tevk (2002)
 • Haçkalı Baba (2003)
 • Kuddûsî (2003)
 • İsmâil Maşûki – İbrahim Aksarayi (2004)
 • Ümmi Sinan – Sinan Ümmi ve Seyyid Seyfullah (2004)
 • Nasreddin Hoca (2005)
 • Mehmed Muhyiddin Üftâde (2005)
 • İstanbul Vakıf Hayrat ve Ziyaret Rehberi (araştırma, 2006)
 • Ahmed Sarvan (2006)
 • Hazreti Rabia ve Kadın Evliyalar (2006)
 • İstanbul Namazgâhları (2006)
 • Mehmed  Zahid  Kotku (2000)
 • Mahir İz Hoca (2014).

ŞİİR:

 • İfşa (1985)
 • Güle Yağmura ve Bahara Selam (1991)
 • Serenat (1995)
 • Dünyanın Tenhasında (1996)

DERLEME:

 • Bir Dervişin Seyir Defteri (otobiyografi, 2002).

ROMAN:

 • Cinnet (1967)
 • Devran (1988).

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) – Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) – Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007)

Paylaş