• HAYATI

Şair. 1892’de Trablusgarp’ta dünyaya geldi. 16 Kasım 1972’de İstanbul’da yaşama veda etti. 1879’da İstanbul’dan kaçarak Kozan’da isyan girişiminde bulunan ve bu nedenle Trablusgarp’a sürgün edilen Kozanoğlu Mehmet Bey’in oğlu. Trablusgarp Askeri Rüştiyesi ve İdadisi’nde öğrenim gördü. II. Meşrutiyet’in ilanından sonra İstanbul’a gitti. Vefa İdadisi’ni bitirdi. Bir süre Darülfünun edebiyat ve hukuk
fakültelerine devam etti. I. Dünya Savaşı’nın çıkması üzerine gönüllü olarak, milis yüzbaşısı rütbesiyle savaşa katıldı ve Kafkas cephesinde görev aldı. Ardından, aynı zamanda ünlü bir şair ve hatip olan Ömer Naci komutasındaki Kuvve-i Seferiye’ye katılarak Erzurum’dan İran’a geçti; tifüse yakalanınca İstanbul’a
dönmek zorunda kaldı. 1919’dan sonra Anadolu’da çeşitli okullarda edebiyat öğretmenliği ve yöneticilik yaptı. Bir süre İktisat Vekâleti İş Dairesi’nde memur olarak çalıştı. 1945’ten itibaren on yıl süreyle TDK’da uzman olarak görev yaptı.

Cenap Muhittin Kozanoğlu’nun şiirleri Edebiyat-ı Umumiye, İçtihat, Büyük Duygu, Malumat, Donanma ve Yücel gibi dergilerde yayımlandı; Akın (Trabzon), Yürüyüş (Samsun) ve Taşan (Merzifon) gibi Anadolu’da
yayımlanan yerel dergilerde de yazdı. 1917’de Feyzullah Sacit ve Şirvanlı Hadi ile birlikte Mehtap isminde bir dergi çıkardı. Şiirlerinde hem heceyi, hem aruzu kullandı, daha çok aşk ve kadın temaları üzerine yazdı. Destan türünde bazı denemelerde bulunmuş, şarkı türünde yazdığı pek çok şiiri bestelenmiştir.

ESERLERİ

Şiir:

  • Al Bayrak, İst.: Matbaa-i Arşak Garoyan, 1328/1912
  • Şarkılar, 1. kitap, Sivas: Vilayet Mtb., 1339/1923
  • Kadın, İst.: Ahmet Halit, 1936.

Piyes:

  • Muhabereden Önce ve Sonra, (manzum).

KAYNAKÇA: : İbnülemin, Şairler, I, 233-235; “Kozanoğlu, Cenab Muhittin”, TDEA, V, 408.

Paylaş