HAYATI

Türk hukukçu ve yazar. 1913’te İstanbul’da dünyaya geldi. 15 Kasım 1998’de İstanbul’da yaşama veda etti. Ortaöğrenimini 1932’de Ankara Erkek Lisesi’nde tamamlayan Faruk Erem, 1935’te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Daha sonra Belçika’ya giden Erem, burada Brüksel Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde doktora eğitimini tamamladı. 1942’de yurda döndükten sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne ceza hukuku doçenti olarak atandı. 1948’de profesör oldu. 1950-1952 yılları arasında aynı fakültenin dekanlık görevini üstlendi. 1973’te sıkıyönetim mahkemesi tarafından çıkarılan üniversiteler kanununun antidemokratik bularak, bu kanunu protesto etmek için üniversitedeki görevinden istifa etti. Faruk Erem, sonraki yıllarda serbest avukat olarak çalıştı.

Faruk Erem, şiir ve yazılarını Varlık, Milliyet Sanat ve Sanat Olayı dergileri ile Cumhuriyet gazetesinde yayımladı. Bir Ceza Avukatının Anıları isimli kitabı geniş kesimlerce okunmuş, sonradan Ankara Sanat Tiyatrosu’nda sahnelenmiştir. Sonraki yıllarda aynı eser TV dizisi haline getirildi. Ceza hukuku ve avukatlık mesleği ile ilgili kaleme aldığı pek çok kitabı bulunmaktadır.

-Ondan ilk öğrendiğim şey çalışmaktan yorulmamak oldu. Ben çiçeği burnunda bir asistan iken Hoca’nın temposu gözümü korkutmuş olmalı ki ona şöyle bir soru yönelttim: “Sayın hocam, dünyanın en büyük siyasi liderleri dahi arada bir tatil yapıyorlar, siz böyle bir ihtiyaç duymuyor musunuz?” Yanıtı son derece kesin, ilginç ve ders verici bir yanıttı: “Uğurcuğum ben dinlenmek ihtiyacı duyuyorsam, ölümüm yaklaşmış demektir.” (Uğur Alacakaptan)

ESERLERİ

ARAŞTIRMA-İNCELEME:

  • Adalet Psikolojisi (1950)
  • Ceza Adaleti (1973)
  • Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler (Nevzat Toroslu ile, 1975)
  • Anayasa, Bilim ve Sanat (1980)
  • Ceza Hukukunda Hümanist Doktrin (1980).

ŞİİR:

  • Ötesi (1965).

ANI:

  • Bir Ceza Avukatının Anıları

KAYNAKÇA: Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (6. bas. 1999), TBE Ansiklopedisi (2001), Av. Dr. Faruk Erem Armağanı (2001), Veysel Gültaş / Kadı Burhaneddin’den Günümüze Hukukçu Şairler Antolojisi (2003), Faruk Erem Ödülleri (2005), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, 2007).

 

Paylaş