HAYATI

Toplum bilimci, akademisyen ve araştırmacı-yazar. 1929’da İstanbul, Paşabahçe’de dünyaya geldi. 18 Haziran 2005’te İstanbul’da yaşama veda etti.  Muhasebeci bir baba ve ev hanımı bir annenin beş çocuğundan biridir. İlkokulu Paşabahçe İlkokulu’nda okuyan Amiran Kurtkan, orta ve lise eğitimini Kandilli Kız Lisesi’nde tamamladı. 1951’de İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 1956’da İktisat Fakültesi’ne sosyoloji asistanı olarak çalışmaya başladı ve dönemin ünlü sosyologlarından Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu’nun asistanı oldu. 1960’ta doktor, 1965’te doçent 1970’te de profesör oldu. Uzun yıllar hizmet ettiği İstanbul Üniversitesi’nden 1993’te kendi isteği ile emekliye ayrıldı.

Amiran Kurtkan, “Türkiye’de Sosyal Çözülme Tehditleri” adlı çalışması ile 1990’da Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Fikir Dalı’nda Yılın Yazarı olarak ödüllendirildi. 1998’de ise Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Desteği ile Türkiye çapında yürütülen “Kadının Ülke Ekonomisindeki Yeri” projesini koordinatörlüğünü yürüttü ve bu çalışmayı kitaplaştırdı. Bilgiseven, ağırlıklı olarak “din sosyolojisi” alanında çalışmış, sosyolojinin teorileri ve bulgularıyla Türk İslam kültürünü karşılaştırmıştır.

ESERLERİ

Araştırma ve İnceleme:

 • Türkiye’ de Küçük Sanayiin İktisadî Ehemmiyeti (1962)
 • Maliye Sosyolojisi (1968), Adapazarı’nın Sanayileşmesi (1967)
 • Eğitim Yolu ile Kalkınmanın Esasları (1970)
 • Genel Sosyoloji (1976)
 • Sosyoloji III (1977)
 • Türk Milletinin Manevî Değerleri (1977)
 • Sosyolojik Açıdan Tasavvuf ve Laiklik (1975)
 • Din Sosyolojisi (1985), Sosyal İlimler Metodolojisi (1982)
 • Yugoslavya’ da Türk Kültürü (1987)
 • Millî Eğitim Stratejimiz Nasıl Olmalıdır (1986)
 • İslâmiyetin Kültürel Özellikleri ve İslâmî Kavramlar (1989)
 • Sosyolojik Açıdan İslâmiyet ve İslâmî Kavramlar (1992)
 • Türkiye’de Sosyal Çözülme Tehlikeleri (1990)
 • Türk İslâm Kültüründe Fert ve Cemiyet İlişkisi ve İslâmî Kavramlar (1995)
 • Kadın’ın Ülke Ekonomisindeki Yeri (1998)
 • Büyük Türk-İslâm Düşünürü Niyazi-î Mısrî’den Esintiler (1998)
 • Kur’an’dan Beş Hikmet (2001)
 • Emanet (2002)
 • İlm-i Ledün [Genel Teoloji] (1998)
 • İmtihan (2003).
 • Türkiye’de Milli Birliği Bozan Ayrılık: Alevî-Sünnî Ayrılığı, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 1991

Çeviri:

 • Yeni Sosyoloji Dersleri (Carle C. Zimmerman’dan, 1964)
 • Cemiyet I (Mac Iver ve Page’den, 1971)

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) – Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) – Ünlü Bilim Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 2, 2013) – Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013), ^ “Fakültemizde Görev Yapıp Ayrılan Öğretim Elemanlarımız”. http://iktisat.istanbul.edu.tr. 13 Haziran 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi.

Paylaş