HAYATI

1876 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 1958’de İstanbul’da hayatını kaybetti. Soyadı Seyfioğlu’dur. Ali Rıza Seyfioğlu ve Ali Rıza imzalarını da kullandı. Babası deniz binbaşı Mehmet Seyfi Bey’dir. Denizcilik tarihi ile ilgili önemli eserleri bulunan Süleyman Nutku’nun kardeşidir. Kasımpaşa Bahriye Rüştiyesi’ni bitirdikten sonra 1892’de Heybeliada Denizcilik Okulu’nda öğrenim görmeye başladı. Bu okuldan mezun olduktan sonra 1897’de deniz subayı olarak Basra’ya gönderildi. Çanakkale Boğazı’nda bulunan donanmada, Bahriye Fen Komisyonu’nda ve Trablusgarp’ta görev yaptı. 1906 yılında Genelkurmay denizcilik dairesi tercüme kalemine girdi. Bu okulda hoca olan ünlü araştırmacı Türkçü Miralay Saffet ile çalışma fırsatı buldu. 1909’da yüzbaşıyken askerlikten ayrıldı. Daha sonra denizcilik tarihi ile araştırmalara başladı. İstanbul işgal edildikten sonra ailesi ile birlikte Ankara’ya taşındı. Burada Matbuat Umum Müdürlüğü’nde tercüman olarak göre yaptı. 1926’da İstanbul’a döndü ve Ticaret Odası’nda deniz ticareti şube müdürlüğü görevini yürüttü.

Ali Rıza Seyfi, şiir ve düz yazılarını Tasvir-i Efkar, Şehbal, Donanma, Resimli Kitap, Sabah ve Tercüman-ı Hakikat gibi dergi ve gazetelerde yayımladı.

ESERLERİ

ŞİİR: Muazzez Vatana (1913’te).

TARİHİ ROMAN: Hayat-ı  Alûde (1900’da), Kazıklı Voyvoda (1928’de), Deli Aslan (1933’de), Çocuk Kahraman Durakoğlu Demir (1934’de), Bozkırların Kurtları (1935’de), Bayram Reis (1935’de).

ARAŞTIRMA-İNCELEME:  Muharebâtı Bahriye-i Osmaniye Zeyli (1899’da), Turgut Reis (1899’da), Çanakkale Boğazı (1900’de), Kemal Reis ve Baba Oruç (1909’da), Barbaros Hayrettin (1910’da), Kırım Harbi’nde Kars Niçin Düştü? (1913’de), Kafkasya’nın Ruslar Tarafından İstilası Tarihi (1917’de), Gazi ve İnkılap (1933’te),  İskitler ve İskitler Hakkında Heredot’un Verdiği Bilgiler (1934’te), Kurtuluş ve Kurtuluş Savaşı Üzerindeki Yazılarım (1934), Attlee (1945’te), Türklük Demek Kahramanlık Demektir (1940’da), Eski Zamanlarda İstanbul Hayatı (yay. haz. Ali Şükrü Çoruk, 2001’de iki baskı).

ÇEVİRİ: Harekat-ı Bahriye (1928’de), Yutland Muharebe-i Bahriyesi (1934’de), Tarzan’ın Canavarları (1935), Bir Milletin Bir İmparatorlukla Savaşı 1828-1829 Türk Rus Harbi (1940’da), Çeşme Deniz Muharebesi ve Akdeniz’de İlk Rus Donanması (1943’te), Türkiye ve Kırım Harbı (1943’te), Sir Adolpus Slade’in  (Müşavir Paşa) Türkiye Seyahatnamesi ve Türk Donanması İle Yaptığı “Karadeniz” Seferi (1945’te), Yanlışlıklar Gecesi (1946’da).

Paylaş