HAYATI

Yazar. 8 Nisan 1942’de Adapazarı’nın Akyazı ilçesinde dünyaya geldi. 11 Mayıs 2018 günü İstanbul’da yaşama veda etti. Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi. Bazı yapıtlarını Mehmet Niyazi imzasını kullanarak kaleme aldı.

İlkokulu Akyaza İlkokulu’nda, ortaokulu ise Akyazı Ortaokulu’nda okuyan Mehmet Niyazi Özdemir, lise eğitimi İstanbul’da Haydarpaşa Lisesi’nde tamamladı. 1967’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı okulda çift ana dal olarak Felsefe Bölümü diploması aldı. Daha sonra Almanya’ya gitti ve uzun yıllar burada yaşadı. Malburg, Bonn ve Köln üniversitelerinde “Türk Kamu Hukukunda Temel Hürriyetler” üzerine doktora çalışması yaptı.

Mehmet Niyazi Özdemir’in bir makale olan ilk çalışması “Vatan” 1967’de Milli Hareket dergisinde yayımlandı. Sonraki yıllarda ürünleri Türkiye, Babıalide Sabah, Gündüz, Zaman, Muhalif, Tercüman gazeteleri ile Yeni Akademi, Yeni Hafta, Ufuk Çizgisi, Türk Yurdu, İnsan ve Kâinat, Türk Edebiyatı, Beyan gibi pek çok dergi ve gazetede yer aldı. Uzun yıllar Zaman gazetesinde köşe yazıları yazdı. Ötüken Yayınevi’nin kurucuları arasında yer aldı. Romanlarından bazıları Arapçaya çevrildi.  “Ölüm Daha Güzeldi” adlı romanı radyo ve televizyona uyarlandı. Türkiye’nin sosyal olguları devlet felsefesine dair incelemeleri ile tanındı. Konusunu tarihten alan romanlar ve öyküler yazdı.

Mehmet Niyazi Özdemir’in romanları hakkında Ahmet Kabaklı şu değerlendirmeyi yaptı: Mehmet Niyazi, romanlarının konularını, incelemelere ve bazen de kendisine anlatılan gerçek vak’alara dayandırıyor. Bütün eserlerinde roman sanatından ve üslûp endişesinden daha çok millî duygularımıza dayalı idealist (ülkücü) telkin ve savunmaları ön safta tutuyor. Romanlarda olayı anlatırken kendi düşünce ve duygularından yana ağırlık koyuyor. Tarafsız davranamıyor, çok yönlü olamıyor, karşı fikre ve karşı eyleme, hayat ve hareket hakkı tanımıyor. Her eserinde, kendi sevdiği taraf ululanmakta, görüşlerine zıt veya hasım bilindiği taraf ise tamamıyla haksızdır; çok defa kaleme alınmaya bile değmemektedir.”

Mehmet Niyazi Özdemir, “Ölüm Daha Güzeldi” adlı romanıyla Türkiye Millî Kültür Vakfının 1982’de Yılın Romanı Ödülünün sahibi oldu. Özdemir ayrıca “Çanakkale Mahşeri” adlı yapıtıyla 1999’da Türkiye Yazarlar Birliği Roman Ödülünü kazandı. Mehmet Niyazi Özdemir’e 2000 yılında Türk Ocakları Osman Turan Türklük Araştırmaları Armağanı verildi.

ESERLERİ:

ROMAN:

 • Varolmak Kavgası (1969, yeni düzenlemeyle, 1988)
 • Çağımızın Aşıkları (1977, yeni yazımı İki Dünya Arasında adıyla 1992)
 • Ölüm Daha Güzeldi (Tahir Mihmandarlı’nın hayatı, 1982)
 • Yazılmamış Destanlar (1989)
 • Çanakkale Mahşeri (belgesel roman, 1998), Dâhiler ve Deliler (2001)

ÖYKÜ:

 • Bayram Hediyesi (1971, yeni yazımı 2001)

DENEME ve İNCELEME:

 • Millet ve Milliyetçilik (1980)
 • İslâm Devlet Felsefesi (1988)
 • Türk Devlet Felsefesi (1989)
 • Medeniyet Ülkesini Arıyor (1991)
 • Türkiye’nin Meseleleri I Kültür (1992)
 • Türkiye’nin Meseleleri II Devlet (1992)
 • Medeniyetimizin Analizi ve Geleceği (2000)
 • Millet ve Şark Milliyetçiliği (2000)
 • Millet ve Türk Milliyetçiliği, Mütareke ve Kurtuluş Savaşının Başlangıç Döneminde Türk Demir Yolları: Yapısal ve Ekonomik Sorunlar: 1918 – 1920 (2003).

KAYNAKÇA: Baki Günay / Mehmed Niyazi: “Biz Tarihimize Bir Yabancıdan Daha Uzağız” (Kitap Haber, Temmuz-Ağustos 1999), Mehmet Nuri Yardım / Romancılar Konuşuyor (2000; Arşivlerden Gerçekleri Çıkaran Mehmed Niyazi: Çanakkale Bir Destandır, s. 177-179) – Unutulmayan Edebiyatçılarımız (2004), Ahmet Kabaklı / Türk Edebiyatı (c. 5, 11. bas. 2002),  İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) – Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) – Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007, 2009) –  Ünlü Edebiyatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 4, 2013) – Encyclopedia of Turkey’s Fomous People (2013)

 

Paylaş