1891 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 28 Nisan 1962’de hayatını kaybetti. Özel öğrenimle İngilizce, Fransızca ve Almanca öğrendi. Dış İşleri Bakanlığı ile çeşitli bankalarda görev yaptı. İstanbul’daki çeşitli liselerde Fransızca öğretmenliği ve Fransızca yayınlanan gazetelerde çevirmenlik yaptı.

Eserleri Yeni İstanbul ve Dünya gazetelerinde yayınlandı. Araştırmalarının yanında sözlük çalışmaları ve bir oyunu vardır.

ESERLERİ

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Üç Asırlık Fransız Edebiyatı (3 cilt, 1932)

SÖZLÜK: Fransızcadan Türkçeye Yeni Lugat (1940), Türkçeden Fransızcaya Yeni Lugat (1951).

OYUN: Hâlet (Azmizâde Haleti’nin hayatı üzerine, Yeditepe dergisinde yayımlandı, kitaplaşmadı, Kasım-Aralık 1954).

ÇEVİRİ: Bayazıt (Jean Racine’den, 1946).

Paylaş