HAYATI

1916 yılında Mucur, Kırşehir’de dünyaya geldi. 1991’de İstanbul’da hayatını kaybetti. Kitaplarının çoğunu Aşık Dindari takma adı ile yayımladı. Müderris ve Şeriye Mahkemesi başkanı Mehmet Hayri Bey’in oğludur. İlk öğrenimini doğduğu ilçe olan Mucur’da tamamladı. 1938 yılında Adana Öğretmen Okulu’ndan mezun oldu. Torbalı’da, Mucur ilçe merkezi ve Mucur köylerinde uzun yıllar ilkokul öğretmenliği yaptıktan sonra İstanbul’a yerleşti. Burada yaklaşık otuz yıl ilkokul öğretmeni olarak çalıştıktan sonra 1968 yılında kendi isteği ile emekliye ayrıldı. Kırşehir’de yayımlanan Mucur ve İslam-Türk gazetelerinin çıkarılmasına katkıda bulundu. 1961-1965 yılları arasında Velibeyoğlu Takvimi’ni çıkardı. Ayrıca memleketi Mucur’da Define Matbaası’nı kurdu ve kitaplarının bazılarını bu matbaada bastı. Bir süre de İstanbul’da matbaacılık işi ile uğraştı.

Veli Recai Velibeyoğlu’nun asıl uğraş verdiği alan antoloji, katalog ve sözlük türü çalışmalardır. Ancak bu alanlarda yapmış olduğu çalışmaların çok az bir kısmını yayımlayabilmiştir. Yazarın Örneklerle Basılı Bütün Şiir Kitapları Antolojisi, Osmanlı’nın son dönemlerinden 1975 yılına kadar Türkçe basılmış bütün şiir kitaplarını kapsamak amacı ile hazırlanmış ve bu hedefini büyük ölçüde gerçekleştirmiştir. Bu çalışmasına benzer pek çok eseri ile de edebiyat dünyasında adından söz ettirdi.

Veli Recai Velibeyoğlu’nun yayımlayamadığı eserleri sırası ile şunlardır: “Bütün Türk Şairleri Ansiklopedisi”, “İstanbul Kütüphaneleri Kılavusu”, “Divanlar Kataloğu”, “Hattat Şairler”, “Fetva Yazarları”, “Büyük İslam Sözlüğü”, “Tasavvuf Ansiklopedisi”, “Bestekar Şairler Ansiklopedisi”.

ESERLERİ

ŞİİR: Hicret Kuşları (1943), Esma’ül-Hüsna (1966), Azgın Aşkın Gönle Virdi (1975), Eskimeyen Aşk (1981).

OYUN: Ormanları Koruyalım Saadete Erelim – Millî Piyes (1966).

ARAŞTIRMA-İNCELEME-DERLEME: Eşsiz İnsan Örneği Hz. Muhammed (1953), Müslüman Ahlâkından Kırk Yaprak (1953), Cuma Namazı Rehberi (1956), Yirmisekiz Peygamber: İbrahim (1957), Yirmisekiz Peygamber: Hud (1957), Yirmisekiz Peygamber: Salih (1957), Kader: “Alın Yazısı” (1957), Hz. Ali (1957), Cehennem (1957), Cin (1957), Sadaka (1957), İslâmda Meşhur Türk İmamlar (1957), İslâm Cep Lûgat ve Ansiklopedisi (1957), Kadir Gecesi (1958), Fâsık (1958), Sa (1958), Ramazan: Oruç (1958), Bayrak (1960), Cihad Şehitlik ve Gazilik (1960), Çağımız Halk Şairlerinden Seçme Şiirler (1960), Yirmisekiz Peygamber: Nuh (1961), Din Sözlüğü (1962), Abdullah Biçare Divanı, Geyveli Güvahi, Edebiyat Takvimi, Örneklerle Basılı Bütün Şiir Kitapları Antolojisi (2 cilt, 1975), Bütün Türk Şairleri Ansiklopedisi, İstanbul Kütüphaneleri Kılavuzu, Divanlar Katalogu, Hattat Şairler, Fetva Yazarları, Büyük İslâm Sözlüğü, Tasavvuf Ansiklopedisi, Bestekâr Şairler Ansiklopedisi.

Paylaş