HAYATI

XX. Yüzyıl gazeteci, şair ve yazarlarından. 1900’de İstanbul’da dünyaya geldi. 26 Ekim 1958 günü Ankara’da yaşama veda etti. Tam adı Mehmet Nurettin Akman. Bazı yapıtlarını T. İ, Toplu İğne, Ar-Tam ve Mehmet Nurettin imzalarını kullanarak kaleme aldı. Çengelköy Kadiri Tekkesi şeyhi Mehmet Veli Efendi’nin oğludur.

Nurettin Artam, Beylerbeyi Rüştiyesi’ni ve İstanbul Sultanisi’ni bitirdi. Birinci Dünya Savaşı’nda askere alındı ve Şam’da yirmi ay kadar esir kaldı. 1920’de İstanbul’a döndü. Yirmi yıldan fazla İstanbul ve Ankara liselerinde İngilizce ve edebiyat öğretmeni olarak çalıştı. İkinci Dünya Savaşı başlarında Basın-Yayın Genel Müdürlüğü’ne geçti; propaganda, kitaplık ve derleme müdürlüklerinde görev yaptı. Ankara Radyosu’nda 12 Ekim 1940’dan itibaren on yıl boyunca “Radyo Gazetesi” adlı programı hazırlayıp sundu.

Gazeteciliğiyle, Vakit ve Ulus gazetelerinde T.İ. (Toplu İğne) kısaltma imzalı fıkralarıyla da adından söz ettiren Nurettin Artam, İngilizceden çeviriler de yapmış; Varım Yoğum (1933) ve Seccade (1946) kitaplarında mistik bir hava ve hece ölçüsü ile yazdığı şiirlerini; Boş Saatler isimli kitabında ise düzyazı şiirlerini derlemiştir. Fıkralarının bazılarını Hayır Paşa Hazretleri adı altında bir kitapta toplamıştır.

Nurettin Artam’ın şairliğini A. S. Levend şu sözlerle değerlendirir: “Artam yalnız geçen anlarında kalbinin sesini dinleyen ve bu sesin  telkin ettiği mahrem ve esrarlı duyguları, dibi görünen bir su berraklığıyla bazı kere cümleler, bazı kere de mısralara halinde ifade eden bir şairdir”.

ESERLERİ

ŞİİR:

  •  Eski Yazıdan Yeni Yazıya (1928’de)
  • Baş Saatlerde (mensur şiirler, 1933’de)
  • Varım Yoğum (şiirler, 1933’de)
  • Öz Dilimizde Sınangılar (1934’de)

FIKRA:

  • Hayır Paşa Hazretleri (günlük fıkralardan seçmeler, 1945’de)

DÜZYAZI ŞİİR:

  • Seccade (1945’de)

KAYNAKÇA: Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), Mehmet Behçet Yazar / Edebiyatçılar Alemi – Edebiyatımızın Unutulan Simaları (yay. haz. Mustafa Everdi, 1999), TBE Ansiklopedisi (2001), Mehmet Nuri Yardım / Edebiyatımızın Güleryüzü (2002), İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) – Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) – Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007, 2009) –  Ünlü Edebiyatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 4, 2013) – Encyclopedia of Turkey’s Fomous People (2013)

 

Paylaş