HAYATI

Araştırmacı yazar. 10 Kasım 1932’de Kahramanmaraş’ta dünyaya geldi. 26 Haziran 1996’da Ankara’da yaşama veda etti. Zekiye Hanım ile Mustafa Eminzade’nin oğlu. İlköğrenimini Darende ve Osmaniye’de yaptı. Adana Erkek Lisesi’nden sonra İÜEF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi (1959). Bitlis ve Osmaniye liselerinde edebiyat öğretmeni olarak çalıştı; İÜEF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne asistan olarak girdi. Profesörlüğe kadar yükseldiği bu üniversiteden 1983’te ayrıldı. 1985’ten itibaren Trakya Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi ve dekan olarak görev aldı. Aydınlar Ocağı üyesi, evli ve bir çocuk babasıydı. Makalelerini 1954’ten itibaren Türk Dili, Türk Yurdu, Türk Kültürü, Hisar, Töre, Devlet, Türk Edebiyatı gibi dergiler ile Hergün, Orta Doğu, Tercüman gibi gazetelerde yayımladı.

ESERLERİ

Öykü:

 • Yeni Bir Dünya, İst.: Töre-Devlet, 1978

İnceleme-Araştırma:

 • Lehçet’ül-hakâyık, (metin neşri) İst., 1962
 • Kutb’un Hüsrev ü Şirin’i ve Dil Hususiyetleri, İst., 1968
 • Türk Dilinde Edatlar, İst., 1972
 • Fuzulî, İst., 1973
 • Türk Dilinde Fiiller, İst., 1984
 • Karahanlı Türkçesi ve Grameri, Ank.: Türk Dil Kurumu, 1996
 • Edebiyat Tahlilleri, İst.: Türk Edebiyatı Vakfı, 2004

Diğer:

 • Milliyetçi Eğitim Sistemi, İst., 1972
 • Türkçe’nin Karanlık Günleri, İst., 1972
 • Milliyetçilik- Ülkücülük-Aydınlar, İst., 1975
 • Türkiye’nin Çıkmazları, İst., 1975
 • Millet ve Aydınlar, İst.: Türk Edebiyatı Vakfı, 2004.

KAYNAKÇA: “Hisar’dan Biyografiler: M. N. Hacıeminoğlu”, Hisar, S. 40 (Nisan 1967); “Hacıeminoğlu, M. Necmeddin”, TDEA, III, 448; Kim Kimdir, 380; tr.wikipedia.org.

Paylaş