“Naçiz kanaatime göre hasbelkader bazı önemli görevlere gelmiş, mühim işler yapmış veya bizim için hayati derecede kıymetli bir kısım olaylara şahitlik etmiş insanların hatta sıradan kişilerin bilgileri-hatıratları; onların şahsî bilgi-hatıraları olmaktan öte kamu malı addedilmesi ve bu sebeple de mutlaka yazılı-kayıtlı olarak topluma aktarılması gereken malumat mesabesindedir. Çünkü herkesin hayatı bizden bir parçadır ve herkesteki bize ait parçayı bilmek yani kendimizi daha iyi ve sıhhatlı tanımak hakkımızdır.” (Necla Pekolcay)

HAYATI

Türk-İslam edebiyatında hocaların hocası olarak tanınan, İlahiyat Fakültelerinde Türk-İslam kürsüsünün kurucusu ve Türkiye’nin ilk kadın akademisyenlerinden biri olan Necla Pekolcay 1 Ağustos 1925’te İstanbul’da dünyaya geldi. 3 Temmuz 2008 günü İstanbul’da hayatını kaybetti. 1936’da Fatih Taş Mektebi’ni, 1942’de ise İstanbul Kız Lisesi’ni bitirdi. 1946’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümünden mezun oldu. 1950’de mezun olduğu fakültede “Türkçede Mevlid Metinleri” başlıklı tez çalışması ile doktora eğitimini tamamladı. Daha sonra İstanbul’da çeşitli okullarda edebiyat öğretmenliği yaptı. İslam Ansiklopedisi’nin tercüme bürosunda görev aldı. Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi’nde profesörlüğe yükseldi. 1992 yılında Marmara Üniversitesi’ndeki görevinden kendi isteği ile emekliye ayrıldı.

Türkiye’nin ilk kadın filoloğu olan Necla Pekolcay, ilk yapıtı olan “Söğütlüçeşme” adlı şiirini henüz lise öğrencisi iken İstanbul Kız Lisesi dergisinde yayımladı. Daha sonra eserleri Türk Dili, Türkiyat Mecmuası, Türk Dili ve Edebiyatı, Tohum, İslam Medeniyeti, Oku, İslam Düşüncesi ve Diyanet dergilerinde yer buldu. Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul Ansiklopedisi için pek çok madde kaleme aldı. İLESAM ve İFAF üyesi olan Necla Pekolcay, “İslam Türk Edebiyatı” adlı kitabı ile 1981 yılında Milli Kültür Vakfı Ödülünün sahibi oldu.

İstanbul edep ve erkanını bilen bir aile ve çevreye mensup olan Neclâ Pekolcay, eski kültür ve terbiyemize göre yetişmiş son neslin üyelerindendir. Yumuşak görünümünün altında yatan inatçı mizacı ve titiz araştırıcılığı hocalığının en önemli vasıflarıdır. Kendisi yardımseverliğiyle tanınır. (Sibel Eraslan)

ESERLERİ

İslâmî Türk Edebiyatı (1. cilt: 1. ve 2. Kitap, 1967, ilaveli yeni bas., 1981), İslâmî Türk Edebiyatı (2. cilt: 3. ve 4 kitap, 1988), İslâmî Türk Edebiyatı (dönem özellikleri, dinî konular, 1975), İslâmî Türk Edebiyatı (5. kitap, 1. cilt, 1977), Süleyman Çelebi / Vesiletü’n-Necât: Mevlid (1980), İslâmî Türk Edebiyatı – Neviler (kollektif çalışma, 1. cilt, 1981), İslâmî Türk Edebiyatı Tetkik Metodları (1986).

Paylaş