HAYATI

1910 yılında Manisa’da dünyaya geldi. 4 Nisan 1971 günü İstanbul’da hayatını kaybetti. Tam adı Şerif Hulusi Kurbanoğlu olan yazar bazı eserlerinde Şerif Hulusi Sayman imzasını da kullandı. Taksim İstiklal Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Eserlerini Ağaç, Kültür Haftası, Aydabir, İnsan, Yeditepe, Dost ve Eylem gibi dergilerde yayımladı. 1950 yılında Ömer Seyfettin’in tüm eserlerini toplu halde yayıma hazırladı.

Engels, Lenin, Plehanov gibi sosyalist düşünce ve eylem adamlarından, Balzac, Flaubert ve Cengiz Aytatov’dan çeviriler  yapan Şerif Hulusi, Nazım Hikmet’ten derleme kitaplar da hazırlayıp yayımladı. Nazım Hikmet’in Kurtuluş Savaşı Destanı’nın ilk basımındaki yanlışlar üzerine kaleme aldığı ve 1966 yılında Eylem dergisinde yayımladığı bir inceleme yazısından ötürü Türk Ceza Kanunu’nun 312. maddesine aykırılık iddiası ile hakkında dava açıldı ve yazar bu davadan beraat etti. Ayrıca yapmış olduğu çeviri eserlerden ötürü hüküm giydi ve vefat etmeden önce yedi buçuk yıl hapis cezasına mahkum edildi.

ESERLERİ

ARAŞTIRMA-İNCEMELE: Namık Kemal’in Eserleri (N. Kemal’in 100. doğum günü dolayısıyla DTCF’nin yayımladığı kitapta 303-421. sayfalar, 1942’de), O. Prof. Dr. Fuat Köprülü’nün Yazıları İçin Bibliyografya, 1913-1934 yıllarında (Şerif Hulusi Sayman imzası ile, 1935’te; (gen. 2. bas. Şerif Hulusi Kurbanoğlu imzası ile, 1941’de), Ahmet Haşim: Hayatı ve Seçme Şiirleri (1947’de), İktisadi Buhran ve Monopoller (inceleme, 1965’de).

ÇEVİRİ: Paul (P.T. Klingsor’dan, 1939’da), Immoralist: Gayri Ahlaki (A. Gide’den, 1941’de), Kuzin Bette (Balzac’tan, 1946’da), Deliliğe Methiye (D. Erasmus’tan, 1956’da), Kızgın Toprak (J. Amado’dan, 1960’da), Romeo Juliett ve Karanlıklar (J. Oçenaçek’ten, 1962’de), Bir Deli Kanlının Hikâyesi (G. Flaubert’ten, 1964’te), Adam Öldürme Anonim Şirketi (B.B. Turku’dan, 1965’te), Cemile (C. Aytmatov’dan, 1965’te), Küba ve İktisadın Planlaştırılması (C. Bettelheim’dan, 1965’te), Kültür Sanat Edebiyat (Mao Tse Tung’dan, 1966’da), Sovyetler Birliği’nde Sosyalizmin Kuruluşu (A. Fadeyev vd.’den, 1966’da), Almanya’da Köylü Savaşı (F. Engels’ten, 1967’de), Sosyalizim ve Siyasi Mücadele (G. V. Plehanov’dan, 1967’de), Ho Şi Minh (J. Lacouture’den, 1968’de), Karl Marx (M. Beer’den, M. Şeref ile birlikte, 1968’de), Sanat ve Edebiyat (V. İ. Lenin’den, 1968’de), Halk Kültürü (M. Gorki’den, 1968’de), Saco ile Vanzetti’nin Çilesi (E. M. Fast’ten, 1969’da), Fransız İhtilali Tarihi (A. Soboul’dan, 1969’da), Biz Hangi Fikir Mirasını Reddediyoruz (V. İ. Lenin’den, 1970’te), Halkçılığın İktisadi Muhtevası ve Baystvuve’nin Kitabında Yapılan Tenkidi (V. İ. Lenin’den, 1970’te), Rusya’da Kapitalizmin Gelişmesi (V. İ. Lenin’den, 1971’de), Hintli Kulubesi (B. De Saint-Pierre’den, 1972’de), Kızıl ve Kara (Stendhal’dan,1973’te).

Paylaş