HAYATI

Türk edebiyat araştırmacısı ve akademisyen. 31 Ocak 1942’de İstanbul’da dünyaya geldi. Ortaöğrenimini Notre Dame de Sion ve Erenköy kız liselerinde tamamlayan Zeynep Kerman, 1968’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra kısa bir süre İstanbul’da liselerde Türkçe ve edebiyat öğretmeni olarak çalıştı. 1970’de Türkiyat Enstitüsü’nde görev yapmaya başladı. 1975’te mezun olduğu bölümün Yeni Türk Edebiyatı Kürsüsü’ne asistan olarak girdi. “1865-1910 Yılları Arasında Victor Hugo’dan Türkçe’ye Yapılan Tercümeler Üzerinde Bir Araştırma” başlık tez çalışması ile doktora eğitimini tamamladı. 1980’de “Halid Ziya Uşaklıgil’in Romanlarında Batılı Yaşayış Tarzı ile İlgili Unsurlar” adlı tezi ile doçent oldu. Zeynep Kerman, son görev yeri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde görev yaparken kendi isteği ile emekliye ayrıldı.

Zeynep Kerman’ın ürünleri Türk Dili ve Edebiyatı, Türkiyat Mecmuası, Türk Edebiyatı, Hareket, Dünya Edebiyatından Seçmeler, Tarih Dergisi ve Milli Kültür gibi pek çok dergide yer aldı. Samipaşazade Sezai’nin tüm eserlerini üç cilt halinde yayımladı. Ahmet Hamdi Tanpınar ve Mehmet Kaplan üzerine de çeşitli araştırmalar ortaya koydu. İnci Enginün’le beraber birçok araştırmada bulunup kitaplar yayımladı. 2010’da öğrencisi Handan İnci tarafından Zeynep Kerman Kitabı adlı bir kitap yayımlandı.

ESERLERİ

İnceleme-Araştırma-Derleme:

 • Ahmed Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, İst.: Dergâh, 1969
 • Sami Paşazade Sezai, Sergüzeşt, (sadeleştirme) İst.: Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı, 1972
 • Ahmed Hamdi Tanpınar, Mektuplar, Ank.: Kültür Bakanlığı, 1974
 • 1865-1910 Yılları Arasında Victor Hugo’dan Türkçe’ye Yapılan Tercümeler Üzerine Bir Araştırma, İst.: İÜEF, 1978
 • Sami Paşazade Sezai’nin Hikâye, Hatıra, Mektup ve Edebi Makaleleri, İst.: İÜEF, 1981
 • Belçika Temsilciliği Vesikalarına Göre Milli Mücadele, İst.: Dergâh, 1982
 • Ahmet Haşim, Bütün Şiirleri, (İ. Enginün ile) İst.: Dergâh., 1987
 • Hikâyeciliğimizin 100 Yılında Yüz Örnek, (S. K. Tural, M. K. Özgül ile) Ank.: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1987
 • Prof. Dr. Mehmet Kaplan, Ank.: Türk Tarih Kurumu, 1987
 • Mehmet Kaplan İçin, Ank.: Türk Kültürünü Araştırma Ens., 1988
 • Mehmet Kaplan’dan Seçmeler, (İ. Enginün ile) Ank.: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1988
 • Ahmet Haşim, Bize Göre, (İkdam’daki diğer yazıları; İ. Enginün ile) İst.: Dergâh, 1991
 • Ahmet Haşim, Bütün Eserleri, (İ. Enginün ile) İst.: Dergâh, 1991
 • Mehmet Kaplan, Ali’ye Mektuplar, (İ. Enginün ile) İst.: Dergâh, 1992
 • Süleyman Nazif’den Oğluna Mektuplar, 1993
 • Halit Ziya Uşaklıgil’in Romanlarında Batılı Yaşayış Tarzı ile İlgili Unsurlar, Ank.: Atatürk Kültür Dil ve Tarih Kurumu, 1995
 • Kurtuluş Savaşı ve Edebiyatımız, (İ. Enginün ve S. İleri ile) İst.: Oğlak, 1998
 • Mehmet Kaplan: Hayatı ve Eserleri, (İ. Enginün ile) İst.: Dergâh, 2000
 • Tanzimat Edebiyatı, (A.B. Ercilasun, A. Uçman, İ. Parlatır, N.Çetin ve İ. Enginün ile) Ank.: Akçağ, 2006
 • Günlüklerin Işığında Tanpınar’la Başbaşa, (İ. Enginün ile) İst.: Dergâh, 2008
 • Yeni Türk Edebiyatı İncelemeleri, (İ. Enginün ve S. İleri ile) İst.: Dergâh, 2009.

KAYNAKÇA:  İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) – Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) – Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007, 2009) –  Ünlü Edebiyatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 4, 2013) – Encyclopedia of Turkey’s Fomous People (2013), “Kerman, Zeynep”, TDEA, V, 292

 

 

Paylaş