HAYATI

18 Aralık 1937 günü Afyonkarahisar’da dünyaya geldi. İsmet Kemal, Karahisari, Nasrattınoğlu Gözüyle ve Salih Deniz imzalarını da kullandı. 1955 yılında Hava Astsubay Okulu’ndan mezun olduktan sonra yirmi yıl astsubay olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yaptı. 1976 yılında emekliye ayrıldı. Daha sonra Ankara’da yayımlanmakta olan Gündem gazetesinde profesyonel gazeteciliğe başladı. Ardından Devrim, Anadolu, Yeni Gün, Vatan, Hergün, Ortadoğu ve Güneş gibi Ankara’da yayımlanan gazeteler ile Afyonkarahisar’da çıkan Türkeli, Kocatepe ve Zafer gazetelerinde çalıştı. Nasrattınoğlu, Türk Basın Konseyi, Azerbaycan Yazarlar Birliği, Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti, İLESAM, Moldova Yazarlar Birliği, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Yazarlar Birliği gibi birçok derneğin üyesidir.

İrfan Ünver Nasrattınoğlu’nun ilk yazısı 1954 yılında Afyonkarahisar’da yayımlanan Türkeli gazetesinde çıktı. Tarla, Size, Yeni Defne, Erciyes, Gülpınar, Türk Folklor Araştırmaları, Türk Folkloru, Halay gibi dergiler ile yurt dışında yayımlanan Birlik gazetesi ile Sesler (Makedonya), Tan gazetesi ile Çevren Bay ve Esin dergilerinde (Yugoslavya), Karadeniz gazetesinde (Romanya) ve Azerbaycan Yazarlar Birliği’nin yayın organı olan haftalık Edebiyat gazetesinde yazıları yayımlandı. Başlangıçta Afyonkarahisar kültürü ile ilgili kaleme aldığı kitaplarıyla dikkat çeken Nasrattınoğlu, yıllar içinde ilgi alanını tüm Türk dünyasını kapsayacak bir biçimde genişletti. Dünyanın dört bir yanına gazeteci, folklorcu ve araştırmacı olarak geziler yaptı ve Türk gezi edebiyatına pek çok gezi kitabı kazandırdı. Başta Azerbaycan ve Türkmenistan şairleri olmak üzere birçok ülke şairini tanıtan kitaplar ve antolojiler hazırladı.

İrfan Ünver Nasrattınoğlu’na Folklor araştırmalarına hizmetleri yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda ödül aldı. Azerbaycan Mehmet Emin Resulzâde adına Devlet Üniversitesi tarafından ve Moldova-Komrat Devlet Üniversitesi tarafından 1999 yılında İkiz fahri doktora beratı ve fahri profesör payesi verildi.

Tahir Kutsi Makal, İrfan Ünver Nasrattınoğlu hakkında “Folklor araştırmacısı, yazar İrfan Ünver Nasrattınoğlu faydalı hizmetler veriyor. Geçen yıl “Çağdaş Kuzey Azerbaycan Şiiri” antolojisini yayınlamıştı. Bu defa elimizde, İrfan Ünver’in derlediği “Çağdaş Uygur Şiiri Antolojisi” var. Türkiye dışındaki Türk edebiyatının Türkiye’de tanınması, yayılması, Türk edebiyatının, dışardaki kardeşlerimize tanıtılması yönünde yıllar yılı yazdık, ısrarla durduk. Görüşlerimiz zaman zaman hafe alındı. Bakışlar büyük yerlerdeydi” değerlendirmesini yapmıştır.

ESERLERİ (Araştırma-İnceleme-Derleme)

Afyonkarahisarlı Şâirler Yazarlar Hattatlar (1971), Afyonkarahisar Şiirleri Antolojisi (1972), Afyonkarahisar Efsaneleri (1973), Anamın Afyonkarahisar Yemekleri (1974), Afyankarahisar’da Evlenme Töreleri (1974), Bütün Yönleriyle Afyonkarahisar (1975), Afyonkarahisar Folklorundan Damlalar I (1976), Gürünlü Âşık Gülhani (1976), Samsunlu Âşık Kemali Bülbül (1976), Âşıkların Diliyle Atatürk (1976), Afyonkarahisar Folklorundan Damlalar II (1977), Ali Çetinkaya (1977), Fahriye Tufan Hikâyesi (Güngör Özmen’le, 1977), H. Cahit Öztelli Kaynakçası (Nail Tan’la, 1979), Kardeş Libya-Gezi Notları (1980), Âşık Veysel (1981), Destan Atatürk (Ayhan İnal’la, 1981), Afyonkarahisarlı Şâir Çizmecioğlu Vehbi (1981), Makedonya ve Struga ‘81 / Gezi Notları (1981), Kooperatifçi Atatürk (1981), Yunus Emre Şiirleri Antolojisi (1981), Macar Müzikolog Bela Bartok (1981), Azerbaycan Cumhuriyeti Gezi Notları (1982), Volgograd Dün-Bugün, Gezi Notları (1983), Urumçi’den Pekin’e / Çin Gezi Notları (1983), Kapı Komşumuz Bulgaristan / Gezi Notları (1983), Âşık Veysel’e Deyişler (H. İvgin’le, 1983), Çağdaş Kuzey Azerbaycan Şiiri Antolojisi (1984), Karınca Dergisi Bibliyografyası (N. Tan ve H. İvgin’le, 1984), Çağdaş Uygur Şiiri Antolojisi (1985), Dost Romanya / Gezi Notları (1985), Afyonkarahisar Ağzı (Mehmet Ünver’le, 1986), Posou Âşık Zülâli (1987), Dünkü- Bugünkü Polonya / Gezi Notları (1987), Azerbaycanlı Şâir Rek Zekâ Handan (1987), Azerbaycanlı Şâir Nebi Hazri (1988), Barışçı Başkan Ceauşescu (1988), Çağdaş Özbekistan Şiiri Antolojisi (1988), Kazakistan Çağdaş Uygur Şiir Antolojisi (Şekür Turan’la, 1989), Ölümünün 100. Yıldönümü Nedeniyle Şâir Eminescu (1989), Görkemli Türkmen Ozanı Mahdumkulu (1990), Makedonyalı Şair Trajan Petrovski ve Şiirleri (Nusret Dişo ile, 1990), Mevlâna’nın Torunu Sultan Divanî ve Afyonkarahisar Mevlevî Dergâhı (1990), Yunus Emre Şiirleri Güldeste (Tahir Kutsi ile, 1991), Sevelim-Sevilelim / Yunus Emre Şiirleri Güldestesi (Güven Tanyeri ile, 1991), Çağdaş Moldovya Şiiri Antolojisi (1992), Çağdaş Gagauz Şiiri Antolojisi (1992), Doğumunun 110. Yıldönümü Dolayısiyle Âşıklardan Yüce Atatürk’e Deyişler / Güldeste (1992), Görkemli Türkmen Ozanı Kemine (1993), Atatürk İçin Türkiye Dışında Yazılan Şiirler / Güldeste (1994), Görkemli Türkmen Ozanı Zelili (1995), Karakaipak Halk Ozanı Berdak (1995), Nasreddin Hoca’nın Dünyası (1996), 75 Yılda Yöneticilerimiz (M. Sarlık ile, 1998), Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. Yıldönümünde Türk Kooperatifçilik Kurumu (Nail Tan ve İsa Kayacan’la, 1998), Polonya Tatarları ve Müslümanları Tarihi Kültürü ve Gelenekleri (Dr. Marzena Godzinska ile, 1999), Görkemli Türkmen Ozanı Nazar Seydi (2000), Doğumunun 150. Yıldönümünde Mihai Eminescu (2000), Bulgaristan Türk Folkloru (Metin Turan’la, 2001), Lehistan’dan Bugünkü Polonya’ya (Kollektif, 2001), Afyonkarahisar Folklor-EdebiyatTarih Araştırmaları (2003), Afyonkarahisarlı Çağdaş Halk Ozanları (2005), Adım Adım Balkanlar (2005), İşte Hayatım (2017)

 

 

 

 

 

 

 

Paylaş