HAYATI

10 Aralık 1941 günü Kastamonu’da dünyaya geldi. Refiye Hanım ile polis memuru Remzi Tan’ın oğludur. İlk ve orta öğrenimini Kastamonu’da tamamladı. Bursa Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü’nü, Türkiye ve Orta Doğu Amne İdaresi Enstitüsü’nü, Milli Güvenlik Akademisi’ni, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Kastamonu, Van ve Mardin’de öğretmenlik ve müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1970 yılında Milli Folklor Enstitüsü’ne atandı. 1973’te enstitünün adı Milli Folklor Araştırma Dairesi olunca ilk daire başkanı oldu ve aralıklı olarak on yıldan fazla bir süre bu görevde kaldı. 1984 yılında Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü genel müdür yardımcılığına atandı. Kurucusu olduğu Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu’nda uzman olarak görev yaptı. 1997’de Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’ne genel müdür olarak atandı ve 1998 yılında emekli oluncaya kadar Türk Dil Kurumu’nda uzman olarak çalışmaya devam etti.

Nail Tan’ın ilk şiiri “Yaşamdan Kalanlar” 1961 yılında şiir dergisinde çıktı. Daha sonra eserlerini Elif, Varlık Yıllığı, Ilgaz, Hisar, Ajanstürk, Çağrı, Tarla, Antoloji, Bahçe ve Üçüncü Yeni dergilerinde yayımladı. Aşk, doğa sevgisi ve Atatürk şiirlerinde işlediği başlıca konulardır. Bazı yüksek okul ve fakültelerde halkbilim dersleri okutan, çalışma konuları ile ilgili olarak çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimse toplantıya katılan Nail Tan’ın çeşitli dergilerde çok sayıda makalesi yayımlandı.

Nail Tan, 1998 Folklor Araştırmaları Kurumu İhsan Hınçer Türk Folkloruna Hizmet Ödülü; 1997 Motif Halkbilim Ödülü; 1998 UNIMA Hizmet Ödülü’nü almıştır.

ESERLERİ

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Evliya Çelebi Seyahatnamesi Folklorik Dizin Denemesi (1974), Borlu Kemalî Baba (Tevk Özkubat ile, 1975), Türk Çocuklarına Yanıltmacalar (A. Yüzendağ, Ş. Dil’le, 1975), H. Cahit Öztelli Kaynakçası (İ. Ünver ile, 1979), Atatürk ve Türk Folkloru (1981), Ayhan İnal’ın Şairliği (1981, yeni bas. 50. Sanat Yılında Ayhan İnal adıyla 2001), Çocuklarımıza Folklor Hazinemizden Seçmeler (1981), Âşık Tahirî Bibliyografyası (H. İvgin ile, 1983), Karınca Dergisi Kooperatifçilikle İlgili Bibliyografya (H. İvgin, İ.Ü. Nasrattınoğlu ile, 1984), Folklor (Halk Bilimi) Genel Bilgiler (1985, 2003’te altıncı bas.), Folklorumuzda Ölçülü Sözler (1985), Türk Halk Ezgileri (M. Özbek ve Y. Doruk’la, 3 fasikül, 1988-90), Türk Halk Oyunları Kataloğu (haz. 1. cilt: 1991, 2.cilt: A. Çakır’la 1997), 3.cilt: A. Çakır’la 1999), 21. Yüzyılın Eşiğinde Örf ve Âdetlerimiz (kurul, 1991), Folklorik Türk Kıyafetleri (M. Özel ile, 1992), Kayseri Albümü (A. Satoğlu ve A. Yeğen’le, 1995), Bayburt Musiki Folkloru (S. Turhan ile, 1996), Ankara Halk Müziği (S. Turhan ile, 1998), Çankırı Halk Müziği (S. Turhan ile, 1999), Divan ve Halk Edebiyatımızda Lâedrî ve Ölçülü Sözler (1999), Sepetçioğlu Osman Efe (inceleme, 1999), Folklorumuzda Politik Fıkralar (1999), Cumhuriyetin 75. Yıldönümünde Kooperatifçilik Kurumu (İ. Kayacan ve İ. Ünver ile, 1999), Atatürk ve Türk Halk Kültürü (2000), Kırıkkale Halk Müziği (S. Turhan ile, 2000), Kırşehir Halk Müziği (S. Turhan, M. Kara, A. Gündüz ile, 2000), Uşak Türküleri (S. Turhan’la, 2001), Kastamonulu İki Yazar: Oğuz Atay – O. Anbarcıoğlu (2001), Van Halk Müziğine Giriş (S. Turhan’la, 2001), Kuruluşunun 50. Yıldönümünde TDK (2001), Artvin Halk Müziğine Giriş (S. Turhan’la, 2001), Kastamonulu İki Ünlü Şair ve Yazar: Orhan Şaik Gökyay – M. Behçet Necatigil ve Yaşayan Şairlerimizden Bir Bölümü (2002), Isparta Türküleri (2002), Kastamonulu İki Şair, Araştırmacı, Hikâyeci ve Oyun Yazarı – Hakkı Kâmil Beşe ve Halil Erdoğan (2003), Cumhuriyet Dönemi Kültür Çalışmalarının Dünü, Bugünü, Yarını (2003), Orhan Şaik Gökyay I-II-III (H. Rıdvan Çongur ile, 2004), Kastamonulu Ünlü Sahne Sanatçıları (2004), Gurur Kaynağımız Kastamonulular (3 cilt, 2004, 4. ve 5. cilt 2005, 2013 itibariyle 9 cilde ulaştı), Atatürk ve Güzel Sanatlar Sempozyumu Bildirileri (Hayrettin İvgin’le, 2005), Türk Şekerciliğinin Öncüsü Hacı Bekir (2005), Atatürk ve Türk Dil Kurumu (2006), Atatürk Dönemi Kültür Kurumlarından Örnekler (2006), Orhan Şaik Gökyay IV (Kudret Ünal’la, 2006, V. Cilt 2007, VI. Cilt 2008, VII. Cilt 2010, VIII. Cilt 2012), Nasreddin Hoca Senfonisi (2006), Türk Halk Bilgisi Derneği (2006), Altunhisarlı Âşık Kemâlî Baba (2006), Derlemeler‑Makaleler (C. I, 2007; C. II, 2007; C. III, 2007; C. IV, 2007; C. V, 2007; C. VI, 2007, C. VII, 2007, C. VIII, 2007), Prof. Dr. Taciser Onuk’a Armağan (H. Feriha Akpınarlı, H. Serpil Ortaç ve Hayrettin İvgin’le, 2007), Konya Halk Müziği (Ali Osman Öztürk ve Salih Turhan’la, 2007), Türk Halk Edebiyatında Karakuş Kadı Fıkraları (Sevim Atken ve Hayrettin İvgin’le, 2008), Âşık Şeref Taşlıova’dan Derlenen Halk Hikâyeleri (Fikret Türkmen ve M. Muammer Taşlıova ile, 2008), Kastamonu Evleriyle İlgili Bazı Gelenek Görenek ve Halk İnanmaları (2008), Araçlı Şair Hikâyeci ve Araştırmacı Fazıl Bayraktar (2008), Kastamonu Araçlı Oyun Yazarı Eleştirmen Sabahattin Engin (2009), Yeşil Deniz Araç’ta Hayatın Yedi Rengi; (bas. haz., 2009), Türk Halk Edebiyatı Dediğin Bir Sarp Kale (2012).

ŞİİR: Acaba Biraz Maviniz Biraz Yeşiliniz Var mı? (1990), Gelince Gözlerine Bahar / Kollarıma Giriyor Çiçeklerin (2002), Divarların Arasındaki Gökyüzü (2004).

OYUN: Sepetçioğlu Osman Efe (Sabahattin Engin ile, 2001), Sabretya-Plaketya (2002).

OYUN-MASAL: Böyle Daha Güzel-En Akıllı Kim? (1999).

 

Paylaş