1891 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 7 Şubat 1965’te İstanbul’da hayatını kaybetti. Beşiktaş Sıbyan Mektebi, Fatih Rüştiyesi, Mercan İdadisi, Mekteb-i Mülkiye’den mezun oldu. İstanbul’da çeşitli liselerde öğretmenlik, Evkaf özel kaleminde memurluk ve Kadıköy Numune Mektebi Müdürlüğü yaptı. 1917 yılında Darülfünunu’na doçent olarak atandı. Burada Felsefe Tarihi Profesörlüğüne yükseldi. 1991’de Niğde Vekili olarak Meclis-i Mebusan’da yer aldı.

Cumhuriyet’in ilanından sonra Kız Öğretmen Okulu Müdürlüğü, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı, İstanbul Erkek Lisesi ve Amerikan Kız Koleji Felsefe Öğretmenliği ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

1942 yılında Zonguldak Milletvekili seçilerek TBMM’ye girdi. Gümrük ve Tekel ile İçişleri Bakanlııkları yaptı. 1950’de sonra tüm zamanını araştırma ve yazı çalışmalarına ayırdı. Öğrencilik, memurluk ve üniversite hocalığı yıllarında Mehmet Akif Ersoy, Ziya Gökalp ve Rıza Tevfik Bölükbaşı’nı yakından tanıma fırsatını buldu.

Eserleri Yeni Mecmua, Dergah, Hayat, Yeni Türk, kurucusu olduğu Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Dergisi’nde yayımlandı.

ESERLERİ

FELSEFE: Kant’tan Parçalar (1935), Filozoļye Başlangıç (1936, Felsefeye Başlangıç adıyla 1944), Neden Filozof Yok (1957), Descartes ve Kartezyenler (yeni bas. 2006).

ROMAN: Ziya Gökalp: Bir Fikir Adamının Romanı (1951), Mehmet Akif: İslamcı Bir Şairin Romanı (4 cilt, 1956).

HUKUK: Hukukun Muhtelif Cepheleri ve Hukuk İlmi (1938).

DİĞER: Malumat-ı Vataniye (Ankara 1924), Yurt Bilgisi (İstanbul 1930), Ekonomi Meslekleri: XVI. Yüzyıldan Günümüze Kadar (Ankara 1945), Merak ve Dikkat (Ankara 1956), İhmal (1958), Türkçülük Devri – Milliyetçilik Devri – İnsanlık Devri (Ankara 1958), Hamle (1960).

ÇEVİRİ: Kant ve Felsefesi (1923), Sokrat (1931), Ahlâk ve Dinin İki Kaynağı (Bergson’dan, 1933).

Paylaş